přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - sucho a prevence proti němu

4.5.2022

Zemědělec, 2. května 2022

Přestože jsme v uplynulých týdnech zažili několik deštivých dnů, nebyly tyto srážky tak vydatné. Po dvou letech zažíváme suché jaro, které je na více než polovině České republiky. Podle výhledu webu Intersucho sice nemá nastat období bez srážek, ale deště nemá být tolik, aby současné sucho ustoupilo. Vláha, která mizí z půdy, se samozřejmě nejvíce projevuje v zemědělství. A letošní pozdní nástup jara zkracuje vegetační období plodin.
Extrémnímu suchu jsme čelili v letech 2014 až 2019 a od té doby Ministerstvo zemědělství přijalo a nadále přijímá mnoho opatření k řešení sucha. Zaměřuje se například na zadržování vody, ať už ve vodních nádržích, nebo v krajině jako takové. Voda zadržená ve vodních nádržích slouží pro zásobování v době, kdy je nedostatek srážek. A je důležité připomenout, že na základě novely vodního zákona vznikají plány pro zvládání sucha a nedostatku vody, kdy bude mít každý kraj vypracovaný podrobný postup pro případ déletrvajícího sucha na svém území.
K zadržování vody v krajině mají přispět programy, kterými Ministerstvo zemědělství reagovalo na změny klimatu a na opakující se sucha s nedostatkem vody. Pomáhají tomu například pozemkové úpravy, revitalizované toky, odbahněné a vybudované nové rybníky. A třeba právě podporu rybníků, kdy se prakticky denně v posledních třech letech vybudoval nebo obnovil jeden rybník, vysoce oceňují obce. Jen v letech 2019 až 2021 Ministerstvo podpořilo opatření k omezení dopadů sucha a nedostatku vody částkou téměř 26 miliard korun.
Jednou z nejvyšších priorit je pro mě, ale i pro moje kolegy na ministerstvu, podpora rozvoje napojování obcí na veřejné vodovody, včetně již zmíněného zadržení vody v krajině. Připravili jsme řadu dotačních programů v oblasti zemědělství a vodního i lesního hospodářství, které pomáhají zabezpečit dostatečné vodní zdroje a posilují zadržení vody v krajině. V rámci pilotních projektů podporujeme v povodí vodárenských nádrží omezení užívání prostředků na ochranu rostlin v zemědělské prvovýrobě, a tím přispíváme, kromě jiného, k ochraně kvality podzemních vod. Jedním z důležitých bodů je pro nás podpora pro rozvoj a zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací, která činila loni 1,6 miliardy korun, pro letošek předpokládáme, že to bude 1,75 miliardy. Na propojování vodárenských soustav šlo loni 333,1 milionu korun, předpoklad pro letošní rok je 875 milionů.
Vzhledem k omezeným vodním zdrojům, které jsou závislé výhradně na atmosférických srážkách, má sucho pro Českou republiku závažné důsledky. Proto považuji za důležité, že máme celý komplex programů, které tuto problematiku řeší. A bude tomu tak i v budoucnu.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem