přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - Společná zemědělská politika

29.6.2021

Zemědělec, 28. června 2021

Dnes a zítra jednáme v Lucemburku s kolegy ministry zemědělství dalších členských států Evropské unie o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP). Ano, vím, nyní si říkáte „vždyť už jednáte tři roky“. Je to tak, ale jako ministři zemědělství jsme za podobu SZP v našich zemích zodpovědní, zodpovědní za podmínky, za kterých budete hospodařit. Každý z nás tak bojuje za to, aby pro vás byly co nejlepší, proto jsou stále oblasti, na kterých nepanuje shoda. Věřím však, že k ní tentokrát dojdeme. Je totiž nanejvýš žádoucí konečně diskusi k SZP uzavřít, abychom mohli na národních úrovních pokročit v přípravě Strategického plánu SZP a nastavit potřebné informační systémy, včetně přijetí nové národní legislativy. Je ale třeba, aby dosažená dohoda byla pro Radu přijatelná a dohodnutá opatření pro členské státy proveditelná.

Nastavení budoucí podoby SZP značně komplikují nové a nové iniciativy či strategie, které Evropská komise (EK) přijala již v době pokročilých diskusí k budoucí SZP a také v době, kdy už členské státy intenzivně pracovaly na svých strategických plánech. Teď mám na mysli například Zelenou dohodu pro Evropu a její cíle a na ni navazující strategie Od zemědělce ke spotřebiteli a pro biodiverzitu. To, že EK stanovila tyto cíle bez diskuse s členskými státy, považuji za velmi ambiciózní a postrádám hodnocení dopadů, které opakovaně po Komisi požaduji. A rozhodně nesouhlasím s přístupem Evropského parlamentu, který se pokouší navržené cíle učinit závazné. Všechny tyto kroky vnáší do diskusí a jejich výsledků nejistotu, a to nejen pro nás jako Ministerstvo zemědělství, ale především pro vás, zemědělce, kteří budou muset podmínky nové SZP naplňovat.

Za stále otevřené téma považuji například definici aktivního zemědělce, preferuji jeho dobrovolnost. Pokud by byla znovu zavedena, musí být skutečně jednoduchá a založená jen na zemědělských činnostech. Nepovažuji za přijatelné, kontrolovat každoročně příjmy a účetnictví všech zemědělců. Vycházím zkrátka ze zkušenosti, kdy už jsme podobnou definici měli, a kvůli administrativní zátěži se neosvědčila a byla zrušena. Chci také zavést redistributivní platbu, při které malí zemědělci dostávají na první hektary výrazně vyšší platbu na úkor velkých zemědělských podniků. Jde o opatření, které bez zbytečné administrativy efektivně podpoří nejmenší farmáře. Zastropování by v tom případě mohlo zůstat jako dobrovolný nástroj pro členské země.

Aktuální jednání v Lucemburku se koná ještě za předsednictví Portugalska v Radě EU. Prvního července ho vystřídá Slovinsko. Považuji proto za klíčové, že jsme si při návštěvě Slovinska před několika dny s mým kolegou Jože Podgoršekem vyjasnili naše priority. Chceme být rovněž Slovinsku co nejvíce nápomocní i v době jeho předsednictví.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem