přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - soběstačnost a podpora

5.5.2020

Zemědělec, 4. května 2020

Zemědělství a potravinářství jsou odvětví velmi silně vázaná na národní ekonomiku a na lidi. Jejich význam stále poroste a naší snahou je nyní přijímat opatření, která eliminují budoucí ztráty. Děláme tedy vše pro to, abychom založili úrodu, měli dost surovin, podpořili zemědělce. A především, a to je důležité, abychom zajistili co největší potravinovou soběstačnost naší země. 

A právě zvýšení soběstačnosti České republiky a snížení její závislosti na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí začne v polovině července, celkem v tomto kole mezi zemědělce a potravináře rozdělíme 4 miliardy korun. Novinkou je možnost zálohového financování pro zemědělce.   

Tímto kolem chceme investičně podpořit zejména citlivé sektory živočišné a rostlinné výroby, u kterých je míra soběstačnosti pro naši zemi nejhorší. Jde zejména o chov prasat, u rostlinné výroby podpoříme investice do sektorů ovoce, zeleniny, chmele a konzumních brambor, částečně do rozšíření plochy vinic. A v rámci těchto investic se budou řešit i projekty na zadržování srážkové vody a budování retenčních nádrží. Všichni dobře víme, že dostatečný zdroj závlahové vody je dnes pro tato odvětví klíčový. Na PRV navážeme i národním dotačním titulem na podporu závlah. 

Důležitá je ale nejen podpora pěstování a chovu, ale současně i zpracování tak, abychom vyráběli doma a nemuseli dovážet. Samozřejmě to, co doma vyrobit umíme a je vlastní naší zemi. Na to musí navazovat i skladovací kapacity, pokud nebudou mít zemědělci sklady pro zeleninu, znemožní jim to v podstatě dodávky na trh, protože se jejich produkce zkazí. 

Zejména pro malé a střední zemědělce má Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, který hospodaří s historicky nejvyšším rozpočtem, a to částkou 2,1 miliardy korun, připravenou rychlou pomoc. Standardně běží programy na úrokovou podporu komerčních úvěrů a navýšena je podpora pojištění. Zemědělcům budeme v novém programu Provoz 2020 také snižovat jistinu úvěrů. To pomůže zejména menším firmám, které potřebují rychle provozní peníze. 

Na posílení programů zaměřených na zpracování potravin a zvýšení soběstačnosti půjde i část národních dotací, které jsme zvýšili, a to z vnitřních úspor ministerstva, až na celkovou částku 4,4 miliardy korun. Kromě programů na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu posílí zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat, nákazový fond a také režimy jakosti Q CZ. 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem