přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - mladí v zemědělství

7.3.2023

Zemědělec, 6. března 2023

Jedním z cílů nového nastavení společné zemědělské politiky (SZP) je větší podpora malých a středních zemědělců, ale také zemědělců mladých a začínajících. Všichni víme, že generační obměna je dlouhodobým problémem. A protože jako ministr zemědělství cítím zodpovědnost nejen za agrární sektor, ale i za český a moravský venkov, je podpora mladých zemědělců jednou z mých priorit. Vždyť podle statistik jsme s podílem 6 procent nejmladších pracovníků v zemědělství v EU na spodních příčkách. Nižší podíl těchto mladých do 25 let mají například už jen v Litvě, Bulharsku a Slovinsku. Zato třeba v Nizozemsku je to 21 procent.

Když se mladých zeptám, proč je práce v zemědělství neláká, uvedou nízké platy a dřinu, ale i rostoucí ceny zemědělské půdy, kapitál pro případné zajištění úvěrů a také systém odborného školství, kde jim chybí předměty jako třeba, jak začít podnikat. Přitom, pokud jde o středoškolské zemědělské vzdělávání, máme u nás výhodu v husté síti středních zemědělských škol ve všech krajích i námi podporovaná Centra odborné přípravy.

Mladé zajímají moderní technologie, přecházejí na ně s lehkostí a rádi je používají. Jsou otevření inovacím, a vzhledem k tomu, že před sebou mají delší plánovací obzor, jsou také ochotní investovat. Jako velký příznivec precizního zemědělství vidím právě v této cestě, na kterou se zemědělství vydává, velkou příležitost mladé do oboru přilákat. Moderní technologie jim totiž ukážou, že náš obor je progresivní a že se zařadí k hi-tech oborům. A díky našemu dotačnímu titulu Investice do zemědělských podniků mohou zemědělci čerpat až 10 miliard korun z národních i evropských peněz. Podpoříme pořízení většiny dostupných šetrných technologií, jako jsou zařízení využívající družicové systémy k automatickému řízení traktoru, polní roboty, systémy řízení postřikovačů, rozmetadla nebo secí stroje.

V rámci SZP jsou a budou na pomoc mladým zemědělcům, kromě jiných opatření našeho ministerstva, vypláceny doplňkové přímé platby na plochu. Pro srovnání: v roce 2015 byla sazba 886 korun na hektar, loni už to bylo 1607 korun. To ale samozřejmě nejsou jediná opatření. Na národní úrovni poskytuje přímou podporu mladým zemědělcům Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond v rámci podprogramů, což je třeba program Zemědělec. Další je nepřímá podpora formou úlevy z daně z příjmu z převodu podniku v rámci rodiny. Nepřímo mohou pomoci také různé formy poradenství a vzdělávání. A v rámci SZP pokračuje i intervence Zahájení činnosti mladého zemědělce. Jde nám zkrátka skutečně o to mladé do našeho oboru přilákat a podporovat je, aby v něm zůstali.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem