přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra – mimořádné podpory

5.10.2022

Zemědělec, 3. října 2022

Mimořádné podpory v sektorech chovu prasat, drůbeže, dojeného skotu a pěstování jablek nebo brambor už mají své příjemce. Pouhý měsíc od chvíle, kdy začal Státní zemědělský intervenční fond vydávat rozhodnutí, je tedy rozdělená celá částka 831 milionů korun podpory citlivým sektorům na posílení soběstačnosti a pomoc se zvýšenými vstupními náklady včetně cen energií, krmiv a pohonných hmot. Díky rychlým procesům, které jsou spojené s administrací, zemědělci získali nad rámec standardních podpor peníze, s jejichž pomocí mohou překonat obtíže spojené s růstem nákladů. Pokud jde o vysoké ceny energií, všechny sektory hospodářství podpoří vládní pomoc. A z mých rozhovorů s představiteli převážně středních a velkých podniků vyplynulo, že stanovený cenový strop je dostatečný.

Snažíme se eliminovat negativní dopady na podniky, které mají význam pro potravinové zabezpečení naší země. Tuto naši snahu potvrzují i dva nové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu v programech na snížení jistin úvěrů. Díky němu vyplatíme malým a středním zemědělcům, kteří se kvůli nečekaným okolnostem dostali do obtížné situace, celkem 750 milionů korun. Jde o pomoc firmám, které působí v zemědělské prvovýrobě nebo se zabývají výrobou potravin a je to jednorázová a nevratná přímá podpora ve formě snížení jistiny u provozních úvěrů. Tyto dva nové programy potvrzují naše úsilí nastavit efektivní a rychlá opatření proti případným ztrátám zemědělských podniků. Pomohou snížit aktuální finanční zátěž spojenou s provozem a udržet české zemědělství a potravinářství ve zdravé kondici.

Zmínil bych ještě jedno důležité opatření, které pomůže našim zemědělcům. V jejich prospěch a pro zajištění větší produkce potravin jsme na evropské úrovni dokázali vyjednat výjimku na osetí úhoru. Půdu ležící ladem, takzvaný úhor v ekologickém zájmu, tak mohli letos zemědělci osít a sklidit nebo využít jako pastvu pro hospodářská zvířata. Rozhodl jsem o přijetí této výjimky i pro příští rok. Zemědělci také nebudou muset pěstovat na jednom pozemku jinou plodinu než v předchozím roce, což je druhá výjimka, kterou umožnila Evropská komise jako pomoc zemědělcům, kteří čelí prudkému nárůstu cen energie, pohonných hmot, hnojiv nebo krmiv. Je však nutné doplnit, že zavedení výjimek není ústupem od environmentálních ambic, které se očekávají od nové společné zemědělské politiky. Celkové nastavení strategického plánu a jeho environmentální cíle pro nové období do roku 2027 zůstávají beze změny.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem