přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra – konference o proměnách zemědělství

4.4.2023

Zemědělec, 3. dubna 2023

Zítra budou v Praze diskutovat o budoucnosti českého zemědělství a udržitelné zemědělské výrobě odborníci z našeho oboru. Konference nazvaná Proměny zemědělství obsáhne témata od aktuální zemědělské politiky přes nové trendy až po ekologické dopady oboru. Jsem rád, že se tohoto fóra zúčastním, a budu tak mít možnost probrat zajímavé otázky nejen s experty na zemědělskou politiku a zástupci zemědělců, ale také s představiteli státní správy a samosprávy, ekologických organizací, se studenty vysokých škol i s veřejností.

Jedním z okruhů, kterému se budeme v diskusi věnovat, je přesun čtvrtiny objemu zemědělské půdy do roku 2030 do režimu ekologického zemědělství. To je u nás na vzestupu. Plocha ekologicky obhospodařované orné půdy se mezi lety 2020 a 2021 rozrostla téměř o deset procent a mezi roky 2021 a 2022 o dalších devět procent. Tento nárůst svědčí o tom, že se intenzivní ekologická produkce, nezbytná pro další rozvoj tohoto typu zemědělství, rozvíjí čím dál více. A protože ekologické hospodaření přispívá k udržení lepšího stavu naší krajiny, chceme ho co nejvíce podporovat, takže na něj jde část dotací našeho resortu. Ke konci loňského roku v České republice ekologicky hospodařilo 5055 farem na výměře 575 472 hektaru, což představuje 16,2 procenta zemědělské půdy u nás. Patříme mezi dvacet zemí světa s největší výměrou půdy v režimu ekologického zemědělství, v Evropě jsme osmí, a mezi patnáct zemí světa s nejvyšším podílem ploch v ekologickém zemědělství na celkové zemědělské půdě.

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství pro období 2021 až 2027 kromě jiného stanovuje cíl rozvoje ploch v ekologickém zemědělství do roku 2027, a to na 21 procent zemědělské půdy v Česku. Tím navazuje na cíl Evropské unie dosáhnout v roce 2030 v Unii pětadvacetiprocentního podílu zemědělské půdy v ekologickém zemědělství. Jedním ze způsobů, jak k tomu můžeme u nás dospět, je podpora spotřeby biopotravin, včetně toho, že se budou zavádět do veřejného stravování. V tomto směru, tedy na podporu spotřeby biopotravin, běží propagační kampaň a připravují se také různé formy jejich zavádění do veřejného stravování a do škol. Ekologické zemědělství přispívá i k dalším cílům Evropské unie, jako je snížení množství používaných pesticidů, které se v tomto způsobu hospodaření nesmí používat. Ekozemédělství přispívá také k udržení i zvýšení biodiverzity zemědělské krajiny, například opylovačů nebo ptáků, a šetrným hospodařením i k pozitivní uhlíkové bilanci a dlouhodobé udržitelnosti. A o to by nám všem mělo jít.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem