přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - činnost ÚKZÚZ

7.9.2022

Zemědělec, 5. září 2022

Již 50 let sleduje a vyhodnocuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vliv hnojení na plodiny a jeho dopady na úrodnost nebo kontaminaci půd. Na konferenci, která se koná tuto středu v Brně, představí nejen výsledky svých dlouhodobých sledování, ale i výsledky dalších institucí, které se touto problematikou zabývají u nás i na Slovensku. V našem resortu má ÚKZÚZ nezastupitelnou roli, vždyť jen zdravá a úrodná půda poskytne kvalitní a bezpečné potraviny. A cílem zmíněného dlouhodobého zkoušení je poskytnout optimální doporučení zemědělcům tak, aby byla zajištěna produkce v žádoucím množství a kvalitě, péče o půdu i efektivita nákladů při pěstování. Všechny znalosti a nástroje, které vedou k ochraně půdy, jakožto základního výrobního nástroje pro zemědělskou výrobu, jsou jednou z hlavních priorit Ministerstva zemědělství. Poznatky z 50 let pokusů a výsledky 60 let agrochemického zkoušeni zemědělských půd bezesporu takovými nástroji jsou.
V této době se více než jindy zamýšlíme nad tím, že průmyslová, vědecko-technická a informační revoluce, kterou svět prošel v minulém století, přinesla kromě pozitiv i negativa v podobě téměř vyčerpaných přírodních zdrojů a znečištěného životního prostředí. Je třeba myslet na budoucí generace, proto byla vytvořena Strategie trvale udržitelného rozvoje. Základním předpokladem dosažení trvale udržitelného rozvoje v zemědělství je zachování a obnova půdní úrodnosti a my tomu věnujeme velkou pozornost. Přesto se v praxi často setkáváme s řadou negativ, které zemědělské hospodaření způsobuje. Jde zejména o ohrožení půdy větrnou a vodní erozí, kontaminaci rizikovými látkami, zhutňování půdy a také o úbytek organické hmoty a živin přijatelných rostlinami.
Je známo, a určitě to zazní i na středeční konferenci, že od 90. let minulého století se v Česku razantně omezilo používání fosforečných, draselných, vápenatých hnojiv, a především statkových a organických hnojiv. Na straně druhé vzrostlo hnojení dusíkatými hnojivý. Výsledky z dlouhodobých výživářských pokusů v odlišných výrobních oblastech, klimatických podmínkách a na různých typech půd pravidelně potvrzují, jak neobyčejně složitý je vztah mezi půdou, půdními živinami a rostlinami.
Hospodaření na úrodné, nekontaminované půdě je základem pro kvalitní produkci nezávadných potravin, což je jedním z hlavních cílů resortu zemědělství. Navíc je půdu třeba chápat nejen jako výrobní prostředek, ale hlavně jako jednu ze základních složek životního prostředí. Její stav zásadně ovlivňuje další složky, například podzemní a povrchové vody, ovzduší, klimatické změny a v konečném důsledku i zdraví lidi a zvířat.
 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem