přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Obnovíme lesy velké jako KRNAP

13.5.2021

Lidové noviny, 13. května 2021

Dvanáct tisíc hektarů smíšených, klimatické změně odolných lesů ročně. Za tři roky celkem 36 tisíc hektarů nově vysázených lesů. Pro srovnání je to přibližně stejná rozloha, jakou zaujímá Krkonošský národní park. Nula procent betonu, 100 procent přírodního materiálu. Jedno z opatření, které ministerstvo zemědělství (MZe) navrhuje v Národním plánu obnovy (NPO).
Nemístná, laciná kritika o betonovém tunelu, jak nazval NPO ve svém komentáři Jiří Malík (LN 11. 5.), se jistě dobře prodává, je chytlavá, prvoplánová a čtenáře zaujme. Je tu ale jeden problém – není pravdivá, je lživá. MZe má v gesci část NPO s názvem Zelená infrastruktura, kapitola 2.6 Adaptace na změnu klimatu. Je rozdělena do šesti kapitol a respektuje veškerá pravidla, která stanovila Evropská komise. Nutný podíl klimaticky příznivých opatření, který EU stanovila na 37 procent, plní více než dvojnásobně. Z 15 miliard korun, o kterých MZe rozhoduje, jde na klimaticky příznivá opatření nejméně 84 procent.

Nejednáme v rozporu s potřebami lidí a krajiny

Mezi opatřeními jsou kromě výsadby lesů také pozemkové úpravy, jejichž součástí jsou travnaté pásy, příkopy, meze a jiné krajinné prvky, které rozčleňují krajinu a poskytují úkryt ptákům, hmyzu a dalším drobným živočichům. Plánujeme také podpořit zadržování vody v lese, aby voda ze strmých strání příliš rychle neodtekla a les mohl vodu lépe využít pro svůj vývoj. Podpoříme úpravy na drobných vodních tocích a stavby malých vodních nádrží, tedy rybníků. Ty pomůžou zlepšit místní mikroklima.
A ano, součástí Národního plánu obnovy jsou i protipovodňová opatření, protože ani nyní nemůžeme zapomínat na ochranu životů našich obyvatel. A je třeba zdůraznit, že jde z velké části o opatření blízká přírodě, například řízené rozlivy v krajině a podobně. Součástí NPO není žádná stavba přehrady či lití betonu, jak se někteří snaží veřejnosti namluvit.
Dále už jen ve zkratce. Není pravda, že Evropská komise vrátila ČR chybný návrh NPO k přepracování. Nejsme jedním z posledních států, který zatím NPO neodeslal, ve stejné situaci je nejméně polovina zemí EU. Není pravda, že neprobíhá žádná diskuse, naopak MZe se všemi zainteresovanými subjekty transparentně jedná, což může jednoduše doložit. MZe nejedná v rozporu se skutečnými potřebami lidí a krajiny. Pokud toto někdo tvrdí, měl by to dokázat, nebo se omluvit.
Dalo by se pokračovat s dalšími a dalšími vyvraceními nejrůznějších fake news, ničím nepodložených domněnek či záměrně uváděných polopravd a lží. Důležitá jsou ovšem fakta. Kapitola NPO, za kterou zodpovídá ministerstvo zemědělství, zohledňuje klimatickou změnu a obsahuje investice, které nám pomůžou se na její dopady adaptovat.

Miroslav Toman

ministr zemědělství

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem