přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr Nekula popsal postup vymáhání dotací pro Agrofert. Soud nevyloučil

18.2.2022

Forum 24, 18. února 2022

Až Evropská komise zašle České republice finální auditní zprávu, bude obsah zprávy analyzován a rozhodneme o dalším postupu, včetně zvážení případného soudního řešení s ohledem na právní aspekty celého případu, nastínil v rozhovoru pro deník FORUM 24 ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) postup případného vymáhání dotací pro Agrofert. Zároveň se vyjádřil k pokračujícímu stavu protestní pohotovosti u části zemědělců nebo k případné personální obměně ve Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) a vlivu Agrofertu na tento orgán.

 

K čemu jste dospěli na jednání s představiteli Asociace soukromého zemědělství?

Při všech jednáních s Asociací soukromého zemědělství, ale i dalšími nevládními zemědělskými organizacemi jsme v průběhu ledna diskutovali především změny Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Finální podobu jsme potom představili na pracovní skupině Ministerstva zemědělství. Zásadní změnou proti původnímu návrhu byl parametr takzvané redistributivní platby, která se zvýšila z deseti na třiadvacet procent z celkové částky na přímé platby. Ta bude určena na podporu prvních 150 hektarů, dostanou ji všichni zemědělci bez ohledu na velikost.

Tyto změny pozitivně hodnotí i Evropská komise. Díky nim výrazně podpoříme menší zemědělce a ty, kteří chtějí dělat něco navíc pro naši krajinu. Současně ale bude zajištěna i dostatečná podpora pro větší podniky, které budou hospodařit v souladu s dotačními pravidly. Výše redistributivní platby je současně natolik vysoká, že umožní České republice nezavádět zastropování přímých plateb, tedy hlavní zemědělské dotace, pro největší podniky. Každý bude mít navíc možnost dobrovolně vstoupit do programů, které jsou bližší přírodě, jako je například ekologické zemědělství. Tento a další programy budou výrazně finančně podporovány. Diskutovali jsme také o tématech, která vychází z programového prohlášení vlády. Například o snižování byrokratické zátěže, či podpoře rodinného podnikání.

Představitelé Agrární komory a Zemědělského svazu uvádějí, že jsou i nadále ve stavu protestní pohotovosti. Mají podle Vás k tomu důvod? Cítí se znevýhodněni Strategickým plánem.

Samozřejmě na protesty mají právo, ale za ministerstvo a za sebe jako ministra mohu říct, že jsme se zástupci Agrární komory i Zemědělského svazu jednali a považuji je za partnery v diskuzi. Myslím si, že je smysluplnější věcná diskuze než demonstrace. Poprvé jsem se s nimi sešel už dva dny po svém jmenování do funkce a od té doby ještě několikrát. Zástupci obou organizací byli také přizváni ke všem jednáním pracovních skupin, které Ministerstvo zemědělství ke Strategickému plánu uspořádalo, byly jich téměř tři desítky. Nový Strategický plán je kompromis, který respektuje reálnou situaci v našem zemědělství.

Je ještě vůle nebo šance na úpravu Strategického plánu?

Strategický plán jsme odeslali Evropské komisi. Po oficiálním předložení Plánu má Komise tři měsíce na vyjádření připomínek, poté se předpokládá reakce a vypořádání ze strany členského státu. Uvidíme tedy, jaké připomínky bude Komise mít. Neočekávám ale úpravy v základních parametrech.

Budete požadovat prošetření a případně vrácení dotací udělených firmám holdingu Agrofert v předchozím volebním období?

Evropská komise dosud nepředložila finální zprávu z auditu strukturálních fondů, proto o dalším postupu nebylo dosud rozhodnuto. Až Komise zašle České republice finální auditní zprávu, bude obsah zprávy analyzován a rozhodneme o dalším postupu, včetně zvážení případného soudního řešení s ohledem na právní aspekty celého případu.

Chystáte personální změny ve Státním zemědělském a intervenčním fondu?

SZIF je nezávislá akreditovaná platební agentura, která se řídí pravidly pro financování společně zemědělské politiky Evropské unie. Přes Fond proudí velká část dotací k zemědělcům. Je proto jasné, že jde o důležitou instituci, která se přímo podílí na fungování našeho zemědělství. Proto považuji za velice důležité, aby v ní pracovali kvalifikovaní a spolehliví lidé. Mohu uvést, že ve vedení SZIF nechystám žádné změny. Ředitel SZIF je funkce pod služebním zákonem, takže jeho jmenování či odvolání se řídí ustanoveními tohoto zákona. Jiná je však situace u dozorčí rady SZIF, kde jsou z pěti členů minimálně tři lidé napojení na Agrofert. Pravomoc vyměnit je má ovšem Poslanecká sněmovna a Senát.

Jak jste spokojený s fungováním fondu v minulých čtyřech letech ve vztahu ke střetu zájmů bývalého předsedy vlády?

Celý SZIF je pravidelně auditován, a to i ze strany Evropské komise. Detailně jsem se seznámil s jednáním Fondu ve vztahu k potenciálnímu střetu zájmů a Fond v čele s ředitelem Martinem Šebestyánem jednal s péčí řádného hospodáře. Jednal na základě dohod učiněných s Generálním ředitelstvím pro Zemědělství a rozvoj venkova EK (DG AGRI) a také v souladu s podmínkami formulovanými Evropskou unií. Předmětem diskuze jsou pouze nenárokové dotace, tedy investiční opatření, jejichž administraci SZIF pozastavil podle požadavků DG AGRI. Realizovány jsou pouze přímé platby, které i podle názoru Evropské komise nepodléhají problematice střetu zájmů. V současné době SZIF čeká na finální výsledek auditu Evropské komise.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem