přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - předsednictví EU

11.7.2022

Zemědělec, 4. července 2022

Přesně za dva týdny povedeme první Radu ministrů zemědělství v Bruselu, protože je naše země od prvního červencového dne předsednickou zemí Evropské unie. Každá nastupující země si samozřejmě pro svůj předsednický půl rok určuje priority. Mezi ty naše v zemědělství patří potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v celé EU a prevence odlesňování a podpora lesnictví. Kvůli válce na Ukrajině je nyní hlavním úkolem zajistit dostatečné množství potravin nejen pro Evropu, ale i pro celý svět. Proto budeme s Evropskou komisí hledat možnosti, jak těmto důležitým odvětvím pomoci. Pokud jde o Evropu, je soběstačná a vykazuje slušnou nadprodukci potravin, zároveň je jejich největším světovým vývozcem. Vzhledem k tomu, že potravinová krize hrozí hlavně státům závislým na dovozu například obilí z Ukrajiny, musí EU myslet na pomoc například severoafrickým zemím. Za jeden z důležitých kroků tak považuji zrušení cel na zemědělské a potravinářské produkty z Ukrajiny, které se díky tomu dostanou nejen do zemí EU, ale i do dalších zemí.

Další prioritou našeho předsednictví je snižování spotřeby pesticidů, což je úkol pro celou Evropu. Podle Strategie Od zemědělce ke spotřebiteli by měla EU do roku 2030 snížit spotřebu pesticidů o 50 procent. Povedeme debatu o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin tak, aby byl tento cíl splněn spravedlivým rozdělením mezi všechny členské státy. Dovolím si říct, že v tomto směru patříme mezi premianty, jsou státy, kde se pesticidů používá podstatně více a rozdíly jsou až extrémní. Spotřeba přípravků se u nás v posledních letech stále snižuje a skutečně jich používáme méně než většina evropských zemí. Loni v Česku oproti roku 2020 klesla celková spotřeba přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin na zemědělské půdě o zhruba 300 tisíc kilogramů, tedy asi o 2,7 procenta.

Budeme se věnovat i prevenci odlesňování. Komise navrhuje zavést systém, v jehož rámci by firmy měly doložit, že při výrobě jejich produktů nedošlo k odlesňování a znehodnocování lesů, zejména pralesů. A je také potřeba, aby se co nejdříve schválily národní strategické plány pro další dotační období. Očekávám, že to bude jedno z důležitých témat na prvním jednání Rady ministrů.

Předsedáme EU v těžké době, ale jsem přesvědčen, že toto nelehké předsednictví zvládneme se ctí. Nadcházející půl rok je velkou příležitostí prezentovat Českou republiku za jejími hranicemi, ale i naopak, přiblížit našim občanům, jak Evropská unie funguje.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem