přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

18. 9. - materiály na jednání vlády

17.9.2013

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 7, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

Důvodem předložení návrhu je úprava podmínek poskytnutí platby agroenvironmentálních opatřeních, jež jsou součástí Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013, a které jsou zaměřené na udržitelné využívání zemědělské půdy. Platba je poskytována za dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku přijatého závazku v rámci agroenvironmentálních opatření (AEO). Mezi hlavní cíle převážně technického návrhu například patří možnost prodloužení stávajících závazků do konce roku 2014 žadatelům, kteří se nacházejí v posledním roce závazku nebo zpřesnění podmínek pro provádění dotačního titulu Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny, které slouží k produkci ovoce a zeleniny s vysokou přidanou hodnotou v pěstebních systémech s minimem vstupů a šetrných k životnímu prostředí.

 

Bod č. 9, k projednání s rozpravou

Žádost vládě České republiky o udělení souhlasu kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství s použitím nespotřebovaných neprofilujících nároků pro zajištění financování přechodné vnitrostátní podpory (TOP-UP 2013), na posílení rozpočtu národních dotací do zemědělství a k zajištění dotací pro podpůrné programy PGRLF a.s.

Materiál je žádostí vládě České republiky o udělení souhlasu s použitím nespotřebovaných neprofilujících nároků (tzn. ušetřených finančních prostředků) Ministerstva zemědělství na rozpočtově nezajištěné provozní výdaje resortu. Přibližně 80 milionů korun by bylo využito pro financování přechodné vnitrostátní podpory (národní doplňkové platby TOP-UP), na posílení rozpočtu národních dotací do zemědělství by šlo 570 milionů korun a k zajištění dotací pro podpůrné programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) by bylo vyčleněno 200 milionů korun.

Bod č. 12, k projednání s rozpravou

Záměr převodu některých lesních pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví vyšších územních samosprávných celků

Jedním z dlouhodobých cílů stanovených Zásadami státní lesnické politiky je posílit význam školství v lesním hospodářství. S tím souvisí zabezpečení odborné výuky a výchovy mládeže k výkonu lesnických a mysliveckých povolání. Ministerstvo zemědělství provedlo analýzu, ze které vyplývá, že některé ze  škol mají zásadní problémy s  potřebnou rozlohou školních polesí, která jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní praktickou výuku studentů. Ministerstvo zemědělství proto ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky, s. p., zpracovalo záměr bezúplatného převodu některých lesních pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví krajů, které je poskytnou školám k odborné výuce. Kraje tyto pozemky nesmí převést na třetí osobu, pronajmout, ani zatížit zástavním právem. V případě zrušení výuky lesnických oborů vzdělávání budou lesní pozemky navráceny zpět do vlastnictví státu.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem