přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je od 26.10.2022 předložen do Poslanecké sněmovny.

Rok vydání:2022
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony

Návrh zákona předložen dne 26. 10. 2022 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 323.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 12. 10. 2022 usnesením č. 852.

Návrh zákona byl dne 29. 9. 2022 předložen na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 26. 4. 2022 do 24. 5. 2022.

Iniciativní legislativní úkol MZE podle návrhu Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022.

Navrhuje se zrušit zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Současně je třeba provést změny v zákoně č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, které spočívají ve zrušení částí ustanovení těchto zákonů, ve kterých se na zemědělské skladní listy a zemědělské veřejné sklady odkazuje. Navrhuje se zrušit i prováděcí vyhlášku č. 403/2000 Sb.

Znění návrhu zákona s důvodovou zprávou je k dispozici zde (webové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).