přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je od 9. 1. 2023 předložen do Poslanecké sněmovny.

Rok vydání:2022
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona předložen dne 9. 1. 2023 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 362.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 21. 12. 2022 usnesením č. 1070.

Návrh zákona byl dne 16. 11. 2022 předložen na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 7. 9. 2022 do 6. 10. 2022.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022.

Cílem předkládaného návrhu zákona je zejména zajištění adaptace na nařízení Komise (EU) 2021/1189 (ekologický heterogenní materiál) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1873 (prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství, chřest a květinové cibule), dále pak zejména zakotvení možnosti dobrovolné registrace odrůd některých minoritních druhů, které budou přidány do druhového seznamu.

Znění návrhu zákona s důvodovou zprávou je k dispozici zde (webové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).