přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrhy vyhlášek připravované MZe

V této sekci naleznete přehled návrhů vyhlášek připravených Ministerstvem zemědělství s informací o aktuálním stavu jejich legislativního procesu.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
18.1.2023

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 8. 2. 2023 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mzecz nebo janawagnerova@mzecz.


17.1.2023

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb.

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 3. 2. 2023 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mzecz nebo dominikanaskova@mzecz.


16.1.2023

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 3. 2. 2023 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mzecz nebo klarajelinkova@mzecz.7.11.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 27.1.2023 předložen do pracovní komise LRV.


7.11.2022

Návrh vyhlášky o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


7.10.2022

Návrh vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 27.1.2023 předložen do pracovní komise LRV.


7.10.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


4.10.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední