přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrhy nařízení vlády připravované MZe

V této sekci naleznete přehled návrhů nařízení vlády připravených Ministerstvem zemědělství s informací o aktuálním stavu jejich legislativního procesu.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
12.1.2023

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 2. 2. 2023 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mzecz nebo janawagnerova@mzecz.


6.1.2023

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky EU

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


6.1.2023

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


28.12.2022

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


16.12.2022

Návrh nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


16.12.2022

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je od 27. 1. 2023 předložen na Úřad vlády.


16.12.2022

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


9.12.2022

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


27.11.2022

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí podpory na provádění opatření v odvětví produktů včelařství

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je od 25. 1. 2023 předložen na Úřad vlády.


27.11.2022

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je od 17. 1. 2023 předložen na Úřad vlády.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední