přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy účinné od 1. 1. 2022

1.11.2021

Nová vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány.

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a nahradí stávající vyhlášku č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.

Cílem vyhlášky je zejména rozšíření seznamu v části týkající se zpracované zeleniny o „pasterovanou zeleninu“. Dále se například doplňuje definice ovocných a zeleninových protlaků (pyré), do kterých bude možné přidávat vodu nebo ovocné, resp. zeleninové šťávy pouze v technologicky nezbytných případech a množství.

Vyhláška stanoví pro zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány:

  • způsob poskytování informací o těchto výrobcích,
  • rozdělení těchto výrobků na druhy, skupiny a podskupiny,
  • požadavky na jakost,
  • přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,
  • teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při uchovávání,
  • způsoby uchovávání a manipulace během uvádění na trh,
  • minimální technologické požadavky.

Vyhláška dále obsahuje vymezení pojmů, které je nezbytné pro členění zpracovaného ovoce a zpracované zeleniny, skořápkových plodů, hub, brambor a výrobků z nich a banánů na druhy, skupiny a podskupiny a dále pro jejich označování.

 

Novela vyhlášky o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 447/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb.

Hlavním cílem novely vyhlášky zajištění je transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/114 z 24. 1. 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny, do našeho právního řádu.

Směrnice Komise 2003/90/ES a 2003/91/ES byly přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovovaly požadavkům protokolů zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti vydaných Odrůdovým úřadem EU, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové protokoly byly pro dané druhy stanoveny. Na odrůdy ostatních druhů se podle uvedených směrnic vztahují zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin.

Vzhledem k tomu, že aktuálně platná vyhláška č. 218/2019 Sb., nestanovuje výčet metodik pro ovocné rody a druhy a chmel, byla přijata její novela, která doplňuje i tento výčet a zapracovává příslušnou evropskou směrnici pro révu.

V ČR odrůdy registruje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který v rámci registračního procesu zkoušky odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd provádí.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem

Odstávka

Vážení uživatelé,

v období od 1.7.2022 od 16:00 hod do 10.7.2022 dojde k plánované generální odstávce systémů a aplikací MZe z důvodu nutné aktualizace. V tomto termínu nebude dostupný portál eAGRI, systémy a aplikace a nebude se k nim možné přihlásit. Více informací zde

Váš HelpDesk MZe

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář