přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy týkající se osiv

9.1.2014

Od přelomu roku platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.

Vyhláška č. 409/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Vyhláška je vydávána především za účelem transpozice prováděcí směrnice Komise 2012/37/EU ze dne 22. listopadu 2012. Tou se mění některé přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokud jde o podmínky, které musí splňovat osivo Galega orientalis Lam., maximální hmotnost partií osiv některých druhů pícnin a velikost vzorku Sorghum spp., a prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU. Ta mění směrnici Rady 2002/55/ES, směrnici 2008/72/ES a směrnici 2009/145/ES, pokud jde o botanický název pro rajče.

Vyhláška zejména v rámci systému uvádění na trh osiva pícnin vysoké jakosti na základě sjednoceného systému uznávání (certifikace) osiva v rámci EU stanoví požadavky na vlastnosti osiva jetelovin z hlediska minimální klíčivosti a výskytu tvrdých semen u jednotlivých druhů. Upravuje kvalitativní požadavky na jestřabinu východní (Galega orientalis Lam.) z hlediska požadavků minimální klíčivosti a v důsledku nových vědeckých poznatků mění botanický název u rajčete.

Ve vyhlášce jsou i drobné formální úpravy (v přílohách č. 9, 10 a 20 vyhlášky č. 129/2012 Sb.) spočívající pouze ve výměně stávajícího loga Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského uvedeného ve vzorech některých dokladů a formulářů za nové logo používané od 1. 1. 2014.

Vyhláška platí od 31. 12. 2013.

 

Vyhláška č. 410/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Vyhláška je vydávána především za účelem transpozice prováděcí směrnice Komise 2012/37/EU ze dne 22. 11. 2012, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokud jde o podmínky, které musí splňovat osivo Galega orientalis Lam., maximální hmotnost partií osiv některých druhů pícnin a velikost vzorku Sorghum spp., a prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU. Tou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, směrnice 2008/72/ES a směrnice 2009/145/ES, pokud jde o botanický název pro rajče.

Vyhláška zejména upřesňuje postup dodavatele při odebírání vzorků osiva, doplňuje postup při odběru vzorků pro kontrolu nežádoucích příměsí GMO v konvenčním osivu, mění metodiku pro provádění vegetačních zkoušek (změna termínů pro zasílání vzorků, upřesnění terminologie a aktualizace metodiky hodnocení vegetačních zkoušek), mění botanický název rajčete a upravuje u některých trav minimální hmotnost laboratorního vzorku a minimální hmotnost zkušebního vzorku.

Vyhláška platí od 31. 12. 2013.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem