přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
26.5.2010

Šesté kolo příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství bude spuštěno v červnu 2010

Tisková zpráva – Ministr zemědělství vyhlašuje šesté kolo příjmu Žádostí o dotaci Operačního programu Rybářství 2007 – 2013. V rámci šestého kola OP Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotaci na projekty opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) Zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství a na projekty opatření 3.2. Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla). Šesté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 24.6.2010 a ukončeno 30.6.2010 ve 13 hodin.


25.5.2010

Ministři zemědělství ČR a Moldavské republiky podepsali Memorandum o porozumění

Tisková zpráva – Na základě pozvání ministra zemědělství Moldavské republiky Valeriu Cosarciuca absolvuje dnes a zítra ministr zemědělství Jakub Šebesta oficiální návštěvu této země. Ministři dnes podepsali Memorandum o porozumění týkající se spolupráce obou zemí v oblasti zemědělství.


21.5.2010

O Troubkách se bude znovu jednat

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes vydal pokyn generálnímu řediteli Povodí Moravy, s.p., aby neprodleně znovu oslovil vlastníky pozemků v místě, kde by měl být vybudován tzv. teplický poldr a zahájil nové vyjednávání o uvolnění pozemků pro stavbu poldru.


21.5.2010

Tisková zpráva

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta předložil vládě k projednání Informaci o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2009. Součástí je žádost o změnu v programu Podpora prevence před povodněmi II v tom smyslu, že žádá o přesun prostředků ve výši jedné miliardy z programu na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních děl na pozemkové úpravy v rámci prevence před povodněmi. Vláda materiál projedná v pondělí 24. května t.r.


21.5.2010

Odstraňování povodňových škod na vodních tocích a vodních dílech

Tisková zpráva – S postupným opadáním letošní povodňové vlny se nyní v postižených oblastech mapují škody, které povodeň způsobila na vodních tocích a vodních dílech. Prvotní a dosud jen velmi rámcový odhad činí 500 – 700 mil. Kč na vodních tocích a vodních dílech a 200 – 300 mil. na zemědělství (částka bude upřesněna po odečtení plnění ze strany pojišťoven).


19.5.2010

Ministr zemědělství navštívil Čínu

Tisková zpráva – Ministr Jakub Šebesta se zúčastnil zahájení mezinárodního potravinářského veletrhu SIAL CHINA v čínské Šanghaji, který se koná od 19. do 21. května.


18.5.2010

Průběh kampaně Ryba domácí je hodnocen úspěšně

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství České republiky realizuje dlouhodobou komunikační kampaň na podporu spotřeby sladkovodních ryb - RYBA DOMÁCÍ, která je spolufinancována Evropským rybářským fondem. Oficiálně byla zahájena 1. 9. 2008. Její průběh a dosavadní výsledky hodnotí MZe jako úspěšné.


14.5.2010

Ministři zemědělství ČR a Srbska podepsali memorandum o porozumění

Tisková zpráva – Na základě pozvání ministra zemědělství Republiky Srbsko Saši Dragina dnes ministr zemědělství Jakub Šebesta absolvoval oficiální návštěvu této země. Ministři podepsali Memorandum o porozumění týkající se spolupráce obou zemí v oblasti zemědělství. Ministr Šebesta se také zúčastnil mezinárodní konference na téma Společná zemědělská politika-přístupy a změny.


14.5.2010

Stanovisko ministerstva zemědělství k obsahu pesticidů v biopotravinách

Tisková zpráva – Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila i letos Zprávu o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách za rok 2009. Výsledky analýz reziduí pesticidů v biopotravinách však některá média mylně a zavádějícím způsobem interpretovala.


10.5.2010

Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes odvolal z funkce ředitele Odboru zakladatelské činnosti MZe

Tisková zpráva – Důvody pro odvolání Ing. Jana Ludvíka spočívají v nespokojenosti s jeho řídící prací. Současně jmenoval ministr zemědělství ředitelem Odboru zakladatelské činnosti Ing. Antonína Němce, Ph.D., dosavadního zástupce ředitele.

zobrazit po