přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
25.2.2011

Na protipovodňovou ochranu letos půjde 1,5 miliardy korun

Tisková zpráva – V loňském roce se na našem území podařilo dokončit 54 protipovodňových staveb za 1,45 miliardy korun. Letos má být dokončeno dalších 56 staveb za celkových 1,5 miliardy korun. Současné financování staveb pro preventivní protipovodňovou ochranu je založeno na úvěru poskytnutém České republice Evropskou investiční bankou a na veřejných zdrojích a podle plánu je zajištěno do konce roku 2013.


24.2.2011

Na evropském zemědělském trhu obstojí ti, kteří vsadili na modernizaci a rozšířili své podnikání na několik oblastí

Tisková zpráva – Posoudit, jaké jsou přínosy modernizace zemědělských podniků a kde ještě je třeba podpory, bylo hlavním cílem návštěvy ministra zemědělství Ivana Fuksy ve dvou středočeských hospodářstvích. Podle ministra má podpora směřovat hlavně chovatelům prasat a drůbeže. Nejrychlejší formou pomoci má být zápůjčka krmného obilí ze státních hmotných rezerv.


23.2.2011

Česká republika upřesňuje parametry geodetického systému v rámci Evropy

Tisková zpráva – Na dnešní jednání vlády byla projednána změna nařízení vlády, jejímž cílem je upřesnění parametrů, kterými je na území České republiky definován Evropský terestrický referenční systém. Tyto změny nebudou mít žádné finanční dopady na rozpočet.


23.2.2011

K článku Davida Tramby „Další zdražení: vodní daň“ v Lidových novinách

Vyjádření k článku Davida Tramby „Další zdražení: vodní daň“ uvádíme několik faktů.


23.2.2011

Ekozemědělců je v České republice už přes tři a půl tisíce

Tisková zpráva – Počet ekologických zemědělců se za rok 2010 významně zvýšil. Ke konci roku 2010 jich hospodařilo již 3 517, a to na celkové výměře téměř 450 tisíc hektarů, což představuje podíl více než 10,55 % z celkové výměry zemědělské půdy.


22.2.2011

České farmy nebudou trestány za svou velikost

Tisková zpráva – Razantní volání Česka po nastolení spravedlivějších podmínek pro zemědělce v rámci diskuzí k budoucnosti Společné zemědělské politiky přineslo konkrétní výsledek. Ministru Fuksovi se v pondělí v Bruselu podařilo dojednat blokační koalici členských států proti zastropování přímých plateb podle velikosti zemědělských podniků. Vyslal tím Komisi jasný signál odmítnutí tohoto narušení férového zacházení se zemědělci napříč EU. Českým zemědělcům odmítnutí stropů zachrání přibližně šest až třináct miliard korun. Na stranu ČR se přidalo Slovensko, Rumunsko, ale i Německo, Velká Británie a Itálie.


22.2.2011

České kvalitní potravinářské výrobky se ve světě neztratí, další čtyři dostaly ochrannou známku EU

Tisková zpráva – Názvy Špekáček, Lovecký salám, Spišské párky a Liptovský salám zapsala Evropská komise do rejstříku zaručených tradičních specialit. Systém chráněných značení v Evropské unii funguje už od roku 1992. Udělení chráněného zeměpisného označení je klíčem k rozšiřování aktivit výrobců našich potravin v zahraničí.


22.2.2011

EU by měla více podporovat sladkovodní rybářství, prosazuje ministr Fuksa

Tisková zpráva – K výraznější podpoře sladkovodní akvakultury vyzval Evropskou komisi ministr Fuksa společně s představiteli resortu zemědělství Maďarska, Rakouska, Slovenska a Lucemburska. Rada pro zemědělství a rybářství v pondělí už potřetí jednala o budoucí Společné zemědělské politice, dále lepších životních podmínkách pro nosnice nebo o používání živočišných bílkovin v krmivech.


21.2.2011

Ministři zemědělství dnes vedou v Bruselu politickou rozpravu k budoucnosti Společné zemědělské politiky

Tisková zpráva – Vrcholní zástupci evropského zemědělství jednají v Bruselu například o Společné zemědělské politice po roce 2013 nebo o podmínkách chovu nosnic a připravenosti jednotlivých členských států na aplikaci zákazu chovu v tzv. neobohacených klecích.


21.2.2011

Antibyrokratická komise MZe se osvědčila v boji proti přebujelé administrativě

Tisková zpráva – Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství se v roce 2010 zabývala 65 podněty, které jí zaslali zemědělci. Tři desítky z nich se už loni podařilo vyřešit nebo dotáhnout těsně před dokončení. Sedláci si zejména oblíbili antibyrokratický dotazník, který je od začátku listopadu loňského roku na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

zobrazit po