přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
29.3.2011

Tendry podle Dřevěné knihy budou vypsány v dubnu 2011

Tisková zpráva – Sedmnáct lesnických společností a jejich asociace v dopise ministru zemědělství Ivanu Fuksovi jednoznačně podporují základní koncepční kroky obsažené v Dřevěné knize a vyzývají ministra k vypsání soutěží nejpozději v průběhu dubna 2011.


25.3.2011

Potraviny dovážené z Japonska do České republiky jsou pod důkladnou kontrolou

Tisková zpráva – České dozorové orgány začaly kontrolovat potraviny dovážené z Japonska už minulý týden. Chtějí tak vyvrátit jakékoli podezření, že by se k nám mohlo dostat nebezpečné zboží z regionů poblíž jaderné elektrárny Fukušima. Podle aktuálních informací Státní veterinární správy i Státní zemědělské a potravinářské inspekce je vše v pořádku.


23.3.2011

Transformace Pozemkového fondu vede ke snížení byrokracie a k úsporám

Tisková zpráva – Restrukturalizace Ministerstva zemědělství a resortních organizací probíhá v několika fázích. Jedna z nich se týká transformace Pozemkového fondu ČR. Tímto krokem by mělo dojít k zeštíhlení byrokratického aparátu, k finančním úsporám a ke zvýšení efektivity práce.


22.3.2011

Na prevenci před povodněmi do roku 2013 půjde pět a půl miliardy korun

Tisková zpráva – Protipovodňové ochraně jako vládní prioritě věnuje ministerstvo zemědělství dlouhodobě velkou pozornost. Ministr Fuksa na dnešních oslavách Světového dne vody oznámil, že pro tuto důležitou oblast jsou zajištěny finanční prostředky ve výši 5,5 miliardy korun do roku 2013. Ani tato vysoká částka však nepokryje úplně všechny plánované projekty. V následujících letech by tak podle koncepce, již v listopadu schválila vláda, mělo jít na ochranu před povodněmi přes 4 miliardy ročně.


21.3.2011

Slovinsko i Česko prosazují jednodušší a méně byrokratická pravidla budoucí Společné zemědělské politiky

Tisková zpráva – Ministr zemědělství, lesnictví a potravinářství Slovinské republiky Dejan Židan jednal v Praze se svým českým protějškem Ivanem Fuksou o stanoviscích obou zemí k budoucí podobě Společné zemědělské politiky a také o zkušenostech se zákonem o významné tržní síle. Dohodli se i na spolupráci v sektoru živočišné výroby.


18.3.2011

Závěry Předsednictví k budoucnosti SZP podpořila kvalifikovaná většina členských států včetně Česka

Tisková zpráva – Konečný text Závěrů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky reflektuje pro ČR klíčová témata, jakými jsou odmítnutí diskriminace podniků na základě jejich velikosti, dosažení spravedlivých podmínek v rámci I. pilíře a dále odstranění historických referencí. Závěry, jež podpořila kvalifikovaná většina členských států, představují přijatelný kompromis, který Česko mohlo akceptovat.


18.3.2011

V Klučenicích na Příbramsku vyrostla další bioplynová stanice

Tisková zpráva – Ve středočeských Klučenicích byl dnes spuštěn provoz nové bioplynové stanice. Jde již o čtvrtou stanici na Příbramsku. Zdejší zemědělci tak ekologickým způsobem zužitkují odpad ze svých provozů a bioplynové stanice navíc využívají k ekologické výrobě elektrické energie a tepla. Slavnostního otevření se dnes v Klučenicích zúčastnil ministr zemědělství Ivan Fuksa.


17.3.2011

K požadavku šesti organizací odložit vypsání tendrů LČR na červen a kampani Hnutí Duha

Tisková zpráva – Koncepce hospodaření Lesů ČR od roku 2012, tzv. Dřevěná kniha, je první takovou koncepcí, která byla veřejně prodiskutována, prošla širokým připomínkovým řízením a byla projednána vládou ČR. Podporují ji nejvýznamnější oborové organizace jako Česká lesnická společnost či Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství. Jejím základním principem je těžba dřeva podle lesních hospodářských plánů a vypisování transparentních soutěží na všechny zakázky. V současné době probíhá příprava podmínek veřejných výběrových řízení tak, aby mohla být včas vypsána. Na základě smlouvy s Ministerstvem zemědělství na ní spolupracuje i Transparency International.


11.3.2011

Česko i Německo chce zemědělské dotace jen pro aktivní zemědělce

Tisková zpráva – Německá ministryně výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele Ilse Aignerová řešila v Praze se svým českým protějškem Ivanem Fuksou především systém přímých plateb v budoucí Společné zemědělské politice, od definice aktivního zemědělce, po odmítnutí diskriminace farem na základě jejich velikosti. Věnovali se také nutnému zjednodušení pravidel SZP, posílení konkurenceschopnosti a využití obnovitelných zdrojů energie.


10.3.2011

Metody ochrany půdy proti erozi vycházejí i z návrhů zemědělců

Tisková zpráva – Ministr Ivan Fuksa jednal na Vysočině se zemědělci o protierozních opatřeních nejen při pěstování brambor. Podle ministra je potřeba navrhnout takové postupy, které mají prokazatelný vliv na ochranu půdy a nebudou zemědělce příliš ekonomicky ani byrokraticky zatěžovat. Zemědělci dále diskutovali například o bioplynových stanicích nebo o podpoře regionálních potravin.

zobrazit po