přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
11.7.2012

Ministerstvo zemědělství navýšilo podporu odborného vzdělávání

Tisková zpráva – Nedostatek absolventů zemědělských oborů v praxi ovlivňuje konkurenceschopnost zemědělského sektoru. Ministerstvo zemědělství proto od roku 2000 podporuje odborné, praktické vzdělávání žáků středních odborných škol u zemědělských subjektů. Prostřednictvím dotačního programu 9. E. - Školní závody bylo dosud vyplaceno 147 441 678 korun.


10.7.2012

Lidé mohou ode dneška na webu používat aplikaci „Potraviny na pranýři“

Tisková zpráva – Internetová aplikace „Potraviny na pranýři“ bude spuštěna pro veřejnost v úterý 10. července 2012 ve 14.30 hodin. Cílem projektu je zpřístupnit zjištění o nejakostních, falšovaných a nebezpečných potravinách českým i evropským spotřebitelům, a poskytnout tak nástroj usnadňující orientaci na nepřehledném trhu s potravinami.


9.7.2012

Česká republika se připravuje na zavedení Platebních nároků

Tisková zpráva – Opuštění systému SAPS a přechod k platebním nárokům byl klíčovým bodem jednání u kulatého stolu, který se dnes konal na Ministerstvu zemědělství. Dalšími tématy byly stav vyjednávání o reformě Společné zemědělské politiky (SZP) v Radě Evropské unie a Evropském parlamentu a pravidla EU ke státním podporám v sektoru zemědělství a lesnictví po roce 2013.


5.7.2012

Pozemkový fond prochází organizačními změnami

Tisková zpráva – Pozemkový fond ČR vstupuje do další fáze transformace a od 1. července 2012 provádí organizační změny ústředí.


4.7.2012

V rámci Operačního programu Rybářství dochází ke změně způsobilého žadatele

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství obdrželo od Ministerstva financí aktualizované znění Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013.


4.7.2012

Ministerstvo zemědělství končí kontrolu v Budvaru

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství počátkem příštího týdne fakticky ukončí kontrolu v národním podniku Budějovický Budvar. Stane se tak okamžikem, kdy bude statutárnímu zástupci, tedy řediteli Jiřímu Bočkovi, předán protokol o kontrole. Koncept protokolu již byl s managementem podniku projednán před několika dny, přičemž byly vyjasněny poslední připomínky a předloženy dodatečně další dokumenty. Po předání protokolu poběží stanovená lhůta k podání námitek (zhruba do konce července), o nichž následně rozhodne ministr zemědělství. Procesní zjištění v protokolu o kontrole poté projedná dozorčí rada, jejímž úkolem také bude případné nastavení nápravných opatření.


4.7.2012

Ministři zemědělství přijali společnou deklaraci k obhajobě společných zájmů zemí Visegrádské čtyřky, Rumunska a Bulharska

Tisková zpráva – Jednání ministrů zemědělství zemí Visegrádské skupiny, rozšířené o zástupce Bulharska a Rumunska, se uskutečnilo 3. července v polském Rzeszówě. Ministři zemědělství podepsali deklaraci o podpoře společných zájmů při reformě Společné zemědělské politiky. Šlo o první zasedání zástupců zemí Visegrádské skupiny pod patronací polského předsednictví, které potrvá do června 2013.


3.7.2012

Ministerstvo zemědělství připravuje program, který posílí vlastnický vztah k zemědělské půdě

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství chce vyjít vstříc zemědělským podnikatelům a umožnit jim zvýšit podíl zemědělské půdy, která je v jejich vlastnictví. Proto ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. (PGRLF) a nevládními agrárními organizacemi připravuje nový podpůrný program pro nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, s názvem „Podpora nákupu půdy“.


28.6.2012

Osm výrobků obdrželo značku Regionální potravina Karlovarského kraje 2012

Tisková zpráva – Náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček a hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný dnes udělili certifikáty Regionální potravina Karlovarského kraje 2012 nejlepším osmi výrobkům. Lidé mohli před Krajskou knihovnou, kde se ceremoniál konal, ochutnat oceněné potraviny ze všech tří ročníků soutěže.


27.6.2012

Regionální potravina Ústeckého kraje zná vítěze třetího ročníku

Tisková zpráva – Odborná komise soutěže Regionální potravina 2012 doporučila k ocenění 9 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Ústeckého kraje. O tuto značku se letos ucházelo celkem 93 výrobků od 32 výrobců. O logo soutěžili v devíti kategoriích, nejsilněji byly zastoupeny kategorie č. 5 Pekařské výrobky včetně těstovin a kategorie č. 3 Sýry včetně tvarohu.

zobrazit po