přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
18.7.2012

Zemědělci najdou rozmístění včelích úlů i na internetu

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství chystá změnu, která usnadní život včelařům i zemědělcům hospodařícím na polích v blízkosti úlů. Podrobné údaje o rozmístění včelstev se dozví na internetových stránkách Ministerstva z informačního systému LPIS. Dosud mohli informace o včelstvech získat pouze na místně příslušném obecním úřadě.


17.7.2012

Češi loni nasbírali lesní plodiny za téměř šest miliard korun

Tisková zpráva – Členové každé české domácnosti nasbírali v loňském roce v průměru 11,14 kilogramu hub, borůvek, malin, ostružin, brusinek a bezinek, tedy hlavních lesních plodin. Rok 2011 tak mírně překročil průměr 10,67 kilogramu. Od roku 1994, kdy začalo Ministerstvo zemědělství informace o sběru těchto plodin zjišťovat, jich lidé nejvíce nasbírali v roce 1995, a to 15,26 kilogramu na domácnost. Naopak nejméně, 6,88 kilogramu, v roce 2003.


16.7.2012

Evropští ministři zemědělství jednali v Bruselu o řešení zemědělských rizik a krizí v rámci reformy SZP

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl se dnes v Bruselu zúčastnil prvního zasedání Rady pro zemědělství a rybářství za kyperského předsednictví. Ministři zemědělství zaměřili svou pozornost na otázku, jak předcházet rizikům a krizím v zemědělství. Dalšími tématy byla mimo jiné aktuální situace v sektoru mléka a náhled na proces reformy SZP z pohledu platebních agentur.


16.7.2012

Pojízdná prodejna plná Regionálních potravin vyjíždí na turné po českých a moravských městech

Tisková zpráva – Na dvouměsíční cestu vyrazila ve čtvrtek 12. července speciálně upravená dodávka zásobená těmi nejkvalitnějšími potravinami z regionů. Na pět desítek výrobků oceněných značkou Regionální potravina si tak mohou koupit obyvatelé napříč celou Českou republikou.


16.7.2012

Letošní ročník Měsíce biopotravin vyzývá „Držte se biokvality“

Tisková zpráva – Držte se biokvality je mottem letošního ročníku Měsíce biopotravin, který se uskuteční v září. Pořadatelům akcí věnovaných biopotravinám a ekologickému zemědělství nabízí Ministerstvo zemědělství možnost zapojit se do tohoto projektu, a to do 6. srpna na stránkách www.mesicbiopotravin.cz.


12.7.2012

Regionální potravina Moravskoslezského kraje zná vítěze třetího ročníku

Tisková zpráva – Odborná komise soutěže Regionální potravina 2012 doporučila k ocenění 7 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Moravskoslezského kraje. O tuto značku se letos ucházelo celkem 68 výrobků od 19 výrobců. O logo soutěžili v devíti kategoriích, nejsilněji byla zastoupena kategorie Mastné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas.


12.7.2012

Ministerstvo zemědělství rozšířilo aplikaci usnadňující vyhledávání ve Veřejném registru půdy (LPIS)

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství zpřístupnilo na svých stránkách eagri.cz nové rozšíření aplikace Veřejný LPIS. Vlastníci půdy na ní můžou najít svoji parcelu a zároveň uživatele, který ji zemědělsky obhospodařuje. Snahou je co nejjednodušší formou zpřístupnit údaje v LPIS veřejnosti.


12.7.2012

Ekonomické výsledky českého zemědělství byly loni nejlepší od roku 1998

Tisková zpráva – Ekonomické oživení českého zemědělství v loňském roce pokračovalo. Hodnota produkce odvětví se v porovnání s rokem 2010 zvýšila o 14,4 %. Na nárůstu se podílela jak rostlinná výroba se zvýšením o 20,5 %, tak živočišná s nárůstem o 6,5 procenta. Uvádí to „Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011“, kterou, spolu se „Zprávou o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2011“, schválila vláda.


11.7.2012

Středočeská Regionální potravina zná vítěze třetího ročníku

Tisková zpráva – Odborná komise soutěže Regionální potravina 2012 doporučila k ocenění 8 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi ze Středočeského kraje. O tuto značku se letos ucházelo celkem 79 výrobků od 28 výrobců. O logo soutěžili v devíti kategoriích, nejsilněji byly zastoupeny kategorie alkoholické a nealkoholické nápoje a masné a pekařské výrobky.


11.7.2012

Ministerstvo zemědělství navýšilo podporu odborného vzdělávání

Tisková zpráva – Nedostatek absolventů zemědělských oborů v praxi ovlivňuje konkurenceschopnost zemědělského sektoru. Ministerstvo zemědělství proto od roku 2000 podporuje odborné, praktické vzdělávání žáků středních odborných škol u zemědělských subjektů. Prostřednictvím dotačního programu 9. E. - Školní závody bylo dosud vyplaceno 147 441 678 korun.

zobrazit po