přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mezinárodní projekt "Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku"

14.7.2016

V rámci projektu "Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku" budou navrženy nástroje pro dlouhodobé plánování rozvoje lesů v intencích jejich trvale udržitelného obhospodařování.

logo projektu

 

Lesy hrají zejména v době globální změny klimatu a postupující desertifikace pro Mongolskou společnost zásadní roli. V lesním hospodářství Mongolska chybí moderní nástroje pro dlouhodobé plánování rozvoje lesů v intencích trvale udržitelného hospodaření a systém zaručující zachování a reprodukci genofondu místních ekotypů lesních dřevin. Zkušenosti z České republiky mohou v budoucnu, při použití reprodukčního materiálu v Mongolsku původních druhů, pomoci k zastavení ubývání celkové plochy lesů, včetně zajištění obnovy lesů na požáry, hmyzími kalamitami či erozí a postupující desertifikací na poškozených plochách. Proto byl Českou rozvojovou agenturou na základě žádosti z mongolské strany vybrán na léta 2015 – 17 tento projekt k realizaci.

V rámci projektu budou navrženy nástroje pro dlouhodobé plánování rozvoje lesů v intencích jejich trvale udržitelného obhospodařování. Zaměřeny budou, mimo jiné, na systém vyhledávání, popisu a uznávání genetických zdrojů původních druhů lesních dřevin za účelem zachování a reprodukce genofondu těchto dřevin. Na základě terénních šetření budou společně s mongolskými experty vypracovány vzdělávací a metodické materiály a pro výkon rutinních prací proškoleni místní pracovníci.

Pro nastartování produkce kvalitního reprodukčního materiálu jsou za kofinancování mongolskou stranou budována dvě modelová centra pro produkci obalovaných sazenic. Partnerům je poskytována expertní asistence během jejich provozu. Pracovníci center, ale i další experti partnerů a studenti na praxích jsou průběžně školeni v zakládání a provozu školek, v péči o osivo, v principech a zásadách terénních sběrů dat atd. V roce 2015 proběhlo, v Mongolsku poprvé, školení ve sběru šišek z korun stromů bezeškodnou technologií, v roce 2017 proběhnou školení v zakládání semenných sadů, zalesňování a péči o vysazené kultury.

Celý projekt je zároveň propojen se vzdělávacím systémem a s osvětou pro veřejnost. Prostřednictvím textových, PPT, fotografických, video materiálů a školení, budou zvyšovány kapacity zapojených vzdělávacích institucí. Propojením s ostatními aktivitami je pedagogickým pracovníkům zároveň umožněna účast na jednotlivých aktivitách a tedy získání praktických zkušeností. Projekt tak navazuje na již existující spolupráci mezi universitou v Darkhanu a Českou lesnickou akademií v Trutnově a hlavním organizátorem za Českou stranu je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

Podrobnosti a fotografie z projektu lze nalézt na:  www.forest4mongolia-cz.net

Realizátor: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem http://www.uhul.cz

Partneři projektu v Mongolsku:

 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo životního prostředí, zeleného rozvoje a turistiky
 • Lesnické výzkumné a rozvojové centrum
 • Provincie Darkhan-Uul
 • Lesnická jednotka Khongor
 • Somony (okresy) Khongor a Sharyngol
 • Státní zemědělská universita v Darkhanu
 • Učiliště provincie Selenga v Sukhbataru
 • Družstvo „Domogt Sharyn Gol" LLC.
 • GIZ http://www.giz.de/
sazenice

sazenice

dron

dron

studentská praxe

studentská praxe

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem