přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Strategické cíle v myslivosti do roku 2030

Ač se na to na první pohled tak nemusí zdát, v našich lesích žije mnoho druhů divoké lesní zvěře. Ministerstvo zemědělství plánuje zajistit zachování této zvěře zvětšením rozmanitosti krajiny a hospodaření v ní. Zároveň chce využít lesní zvěř jako trvalý obnovitelný přírodní zdroj a přírodní bohatství státu podle Ústavy ČR.

 

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Optimalizace početních stavů jednotlivých druhů zvěře podle věku a pohlaví v souladu se zájmy a požadavky vlastníků a nájemců honebních pozemků a přírodními podmínkami krajiny, které umožňují přirozený vývoj populací a ekosystémů bez škod zvěří

 • Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně využívané kulturní krajiny jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěře ve prospěch větší rozmanitosti krajiny a hospodaření v krajině (střídání plodin, rozčlenit současné velkoplošné hospodaření)

 • Zvýšit obecné povědomí o funkci myslivosti v oblasti péče o přírodu, podporu komunikace s veřejností a vzdělávání

 

Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

 • Důsledná kontrola sčítání zvěře a odlovených kusů

 • Schvalování plánu lovu ze strany držitele honitby a státní správy myslivosti

 • Změna vyhlášky – prodloužení doby lovu mláďat

 • Úprava vyhlášky zařazující honitby do jakostních tříd, a to ve vztahu k reálným a únosným početním stavům, s ohledem na aktuální stav potravní nabídky, zatížení krajiny a akceptovatelné přirozené škody

 • Vytváření vhodných stanovišť s dostatkem vody a přirozené potravy

 • Tlumení predačního tlaku na populace drobné zvěře

 • Dotační politika při vypouštění drobné zvěře do volné přírody

 • Podnítit změny v rostlinné výrobě, zvláště pak vyšší pestrosti pěstovaných plodin na menších půdních celcích

 

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 • Příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Související odkazy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem