přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Lesní ochranná služba (LOS)

24.4.2017

LOS - bezplatná poradenská služba v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů.

Lesní ochranná služba - je komplexní expertní a poradenská služba v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území České republiky, zajišťovaná Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Jako služba vlastníkům lesa je "LOS" hrazena z rozpočtu Ministerstva zemědělství a je žadatelům poskytována bezplatně.

Kontakt:

web: www.vulhm.cz/aktivity/lesni-ochranna-sluzba
tel. (ústředna): 257 892 222;
fax: 257 920 648;
záznamník: 257 892 289,
e-mail: los@vulhmcz

Adresa:
Lesní ochranná služba
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

LOS z pověření Ministerstva zemědělství ČR zajišťuje:

 • kontrolu biotických škodlivých činitelů v lesních porostech,

 • poradenskou činnost na úseku ochrany lesa pro všechny subjekty obhospodařující les (terénní šetření, odběry a rozbory vzorků, odborné posudky, apod.),

 • vypracování odborných posudků, případně znaleckých posudků pro vlastníky a správce lesa na plochách s projevy poškození způsobeného nedostatečnou výživou, imisemi a dalšími antropogenními faktory, včetně doporučení nápravných opatření,

 • stanoviska k žádostem o dotace v lesním hospodářství (ve smyslu platné legislativy),

 • metodickou pomoc při rozsáhlejších obranných opatřeních proti biotickým škodlivým činitelům,

 • centrální evidenci výskytu lesních škodlivých činitelů a jimi působených ztrát,

 • zpracovávání ročních přehledů výskytu lesních škodlivých činitelů a rámcových prognóz,

 • pořádání seminářů a sympozií s tématikou ochrany lesa pro lesnickou praxi a orgány státní správy,

 • vydávání metodických pokynů a dalších materiálů zaměřených na praktickou ochranu lesa,

 • testování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin, včetně vydávání "Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa",

 • ověřování a optimalizaci kontrolních a obranných opatření mezinárodní spolupráci v ochraně lesa.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem

Odstávka

Vážení uživatelé,

v období od 1.7.2022 od 16:00 hod do 10.7.2022 dojde k plánované generální odstávce systémů a aplikací MZe z důvodu nutné aktualizace. V tomto termínu nebude dostupný portál eAGRI, systémy a aplikace a nebude se k nim možné přihlásit. Více informací zde

Váš HelpDesk MZe

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář