přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

XSD šablony pro předávání „ročního výkazu souhrnných údajů lesní hospodářské evidence“ za rok 2022

8.12.2022

Na základě vyhl. č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci (LHE) byla pro potřeby elektronického předávání souhrnných údajů LHE za rok 2022, podle informačního standardu LHE, vytvořena tzv. šablona XSD_2022.

​Ministerstvo zemědělství v souladu s vyhl. č. 202/2021 Sb. a informačním standardem, uveřejňuje šablonu XSD pro elektronické předávání souhrnných údajů LHE.

XSD šablona je určena pouze pro „roční výkaz LHE“ předávaný orgánům státní správy lesů obcí s rozšířenou působností prostřednictvím připravovaného informačního systému pro předávání a administraci LHE (IS LHE). Tato šablona tedy není určena pro komplexní vedení LHE.

Tato XSD šabloně obsahuje 2 root elementy:

  • <LheRocniVykaz/> určený pro kompletní výkaz souhrnných údajů LHE včetně tzv. hlavičkových údajů.
     
  • <LheRocniVykazData/> určený pouze pro „datovou přílohu“ (vlastní data souhrnného výkazu LHE). Tato možnost je vhodná pro uživatele, pro které je jednodušší se přihlásit do eAGRI, nechat vyplnit údaje „vlastníka“ automaticky, a do otevřeného formuláře nahrát pouze „datovou přílohu“. Jedná se o obdobné řešení, jako je použito u „národních dotací“ v IS ISND.

Pro podávání výkazů LHE za rok 2022 došlo na základě poznatků z letošního provozu a podnětu od větších vlastníků k úpravě XSD šablony, která nově umožňuje importovat více výkazů LHE najednou. Importované výkazy je však po importu nutné jednotlivě ručně odeslat na příslušné podací místo.

ukázka úpravy XSD_2022 pro hromadné načtení více výkazů LHE

Ukázka úpravy XSD_2022 pro hromadné načtení více výkazů LHE.

K výše uvedené šabloně je přiložena také popisná dokumentace v HTML formátu (soubor LheVykaz-1.0.html).

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem