přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 40 - Moravskoslezské Beskydy

19.8.2020

Ministerstvo zemědělství dne 19. 8. 2020 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 40 – Moravskoslezské Beskydy.

Ministerstvo zemědělství podle § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů schválilo oblastní plán rozvoje lesů (dále jen plán) pro přírodní lesní oblast č. 40 – Moravskoslezské Beskydy rozhodnutím č.j. 42494/2020-MZE-16211 ze dne 19. 8. 2020. Doba platnosti tohoto plánu je stanovena na 20 let s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2040. Schválený plán bude uveřejněn v digitální formě v rozsahu jeho povinně uveřejňovaných náležitostí (§ 3 odst. 3 vyhl. č. 298/2018 Sb.) na internetových stránkách zpracovatele, do 14 dnů od vydání oznámení o schválení.

S ohledem na výše uvedené upozorňujeme na skutečnost, že tento plán již bude podkladem pro schvalováni lesních hospodářských plánů (§ 3 vyhl. č. 84/1996 Sb.) s platností od 01. 01. 2021.

Více informací o oblastních plánech rozvoje lesů získáte na webových stránkách UHUL.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem