přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pověření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů zpracováním 4 OPRL a provedením aktualizace lesnické typologie v roce 2023

Ministerstvo zemědělství pověřilo Ústav pro hospodářskou úpravu lesů zpracováním 4 oblastních plánů rozvoje lesů v roce 2023 a provedením aktualizace zařazení pozemků do typologického systému na vybraných LHC.

Tématické oblasti: Lesnictví

Ministerstvo zemědělství tímto upozorňuje dotčené vlastníky lesů, že v rámci zpracování OPRL a aktualizace lesnické typologie (viz. příloha) může docházet ke zvýšenému pohybu odborníků z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů na předmětných lesních hospodářských celcích a pozemcích určených k plnění funkcí lesů a zároveň si dovoluje požádat dotčené vlastníky a správce lesů o strpění výše uvedených terénních šetření a případnou spolupráci pří přípravě OPRL a provádění aktualizace typologie.

V průběhu a po skončení aktualizace budou mít vlastníci možnost seznámit se s provedenými změnami a k uplatnění svých připomínek v rámci plánovaných základních a závěrečných šetření OPRL, případně i na dalších odborných setkáních.

Případné dotazy či připomínky k aktualizaci typologie mohou dotčení vlastníci lesů směřovat na Ing. Václav Zouhar (zouharvaclav@uhulcz) a připomínky k tvorbě OPRL na Ing. Vratislav Mansfeld (mansfeldvratislav@uhulcz).

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem