přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.25

Příl.25
VZOR
Příloha k žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu - žádost o uznání porostů za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu
          


        
Vysvětlivky:
1 Pořadové číslo
2 Zkratka dřeviny česká (maximálně trojmístný znak přidělený pověřenou osobou)
3 Oblast provenience = přírodní lesní oblast
4 Výškové pásmo = lesní vegetační stupeň
5 Původ: A = autochtonní
NAI = neautochtonní indigenní
NAN-... = neautochtonní neindigenní z oblasti provenience č.......
N = neznámý
6 Věk (roky) - u porostu z LHP (LHO)
7 Označení porostu (nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa), struktura čísla porostu: oddělení/dílec/porost/porostní skupina
7a Zakmenění z nového LHP (LHO)
7b Zastoupení dřeviny z nového LHP (LHO)
8 Plocha celého porostu z nového LHP (LHO)
9 Redukovaná plocha uznané dřeviny z nového LHP (LHO); vypočte se jako skutečná plocha etáže násobená zakmeněním a zastoupením
(příklad: 1,50 x 0,9 x 0,80 = 1,08 ha; kde skutečná plocha etáže je 1,50 ha, zakmenění je 0,9 a zastoupení dřeviny je 0,80)
10 Fenotypová třída (A, B nebo C)
11 Číslo genové základny, ve které se porost nachází (vyplňuje se u dřevin, pro které je genová základna vyhlášena)
12 Poznámka (např. návrh ochranné lhůty, návrh omezení výše mýtní úmyslné těžby apod.)

Odstávka

Vážení uživatelé,

v období od 1.7.2022 od 16:00 hod do 10.7.2022 dojde k plánované generální odstávce systémů a aplikací MZe z důvodu nutné aktualizace. V tomto termínu nebude dostupný portál eAGRI, systémy a aplikace a nebude se k nim možné přihlásit. Více informací zde

Váš HelpDesk MZe

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář