přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.20

Příl.20
Skladba evidenčního čísla uznané jednotky, význam jeho jednotlivých komponentů a označení orgánů veřejné správy
Evidenční číslo uznané jednotky má následující skladbu:
CZ-2-3-ABC-00005-6-7-D-G999-1
Význam jednotlivých znaků:
1.) CZ = označení České republiky (dle mezinárodního předpisu ISO 3166-1, dvoumístný znak).
2.) Číselný kód kategorie reprodukčního materiálu (hodnoty znaku: 1 = identifikovaný, 2 = selektovaný, 3 = kvalifikovaný, 4 = testovaný, jednomístný znak).
3.) Číselný kód typu zdroje [hodnoty znaku: 1 = zdroj semen, 2A = porost fenotypové třídy A, 2B = porost fenotypové třídy B, 2C = porost fenotypové třídy C (pro mezinárodní použití se užije jednomístný znak 2 = porost), 3 = semenný sad, 4 = rodič rodiny, 5 = ortet, klon, 6 = směs klonů (max. dvoumístný znak)]. U zdroje RM kategorie IDENTIFIKOVANÝ vzniklého sloučením porostů a zdrojů semen se použije číselný kód typu zdroje 1 = zdroj semen.
4.) Zkratka dřeviny. Pro vnitrostátní použití česká (maximálně trojmístný znak přidělený pověřenou osobou). Pro mezinárodní použití vědecká (hodnoty znaku dle: Nařízení Komise EC č. 1597/2002, trojmístný znak).
5.) Pořadové číslo zdroje (přiděluje pověřená osoba, pětimístný znak).
6.) Číselný kód oblasti provenience (hodnoty znaku: podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., maximálně dvojmístný znak).
7.) Číselný kód výškového pásma (hodnoty znaku: lesní vegetační stupeň podle § 2 této vyhlášky, jednomístný znak). U zdrojů semen kategorie IDENTIFIKOVANÝ rostoucích mimo les stanoví kód výškového pásma pověřená osoba podle § 2 odst. 1 této vyhlášky.
8.) Označení kraje, ve kterém se uznaná jednotka nachází (hodnoty znaku podle sloupce 2 následující tabulky, jednomístný znak).
9.) Označení uznaných jednotek nacházejících se v genové základně (hodnoty označení: G = symbol genové základny, 999-1 = maximálně pětimístný kód přidělený pověřenou osobou). Kód označení genové základny v uznané jednotce je v souladu s kódem označení genové základny přiděleným pověřenou osobou podle § 13 odst. 5 této vyhlášky.
Označení kraje, ve kterém se uznaná jednotka nachází a působnost pobočky pověřené osoby
 
+----------------------------+----------------+------------------------------------+
|    Název kraje     | Označení kraje |   Pobočka pověřené osoby    |
+----------------------------+----------------+------------------------------------+
| Hlavní město Praha     |    A    | Stará Boleslav           |
| Kraj Středočeský      |    S    | Stará Boleslav           |
| Kraj Jihočeský       |    C    | České Budějovice          |
| Kraj Plzeňský       |    P    | Plzeň               |
| Kraj Karlovarský      |    K    | Plzeň               |
| Kraj Ústecký        |    U    | Jablonec nad Nisou         |
| Kraj Liberecký       |    L    | Jablonec nad Nisou         |
| Kraj Královéhradecký    |    H    | Hradec Králové           |
| Kraj Pardubický      |    E    | Hradec Králové           |
| Kraj Vysočina       |    J    | Brno                |
| Kraj Jihomoravský     |    B    | Brno                |
| Kraj Olomoucký       |    M    | Olomouc              |
| Kraj Moravskoslezský    |    T    | Frýdek-Místek           |
| Kraj Zlínský        |    Z    | Kroměříž              |
| vojenské újezdy      |    V    | dle územní příslušnosti ke kraji  |
+----------------------------+----------------+------------------------------------+