přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 100/1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství § 2

§ 2
Odborné lesnické vzdělání
Při posuzování podmínek pro udělení licence se odborné lesnické vzdělání dokládá
a) vysokoškolským diplomem o absolvování studia v oblasti vzdělávání lesnictví a dřevařství v magisterském studijním programu lesní inženýrství,
b) vysokoškolským diplomem o absolvování studia v oblasti vzdělávání lesnictví a dřevařství v bakalářském studijním programu lesnictví,
c) vysvědčením o absolvování a diplomem absolventa vyššího odborného vzdělávání získaného ve studijním oboru lesnictví, vyšší odborné lesnictví anebo v akreditovaném vzdělávacím programu oboru vzdělání lesnictví, nebo
d) vysvědčením o maturitní zkoušce na střední škole, obor vzdělání lesnictví.