přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

21.10.2019

Pro zajištění finančních prostředků na obnovu lesa, následnou pěstební péči o les a na odbornou správu lesa za současných nízkých cen jehličnatého dříví z nahodilých těžeb poskytuje MZe finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích je z rozpočtu MZe poskytován všem vlastníkům lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů. Výše příspěvku je dána součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb a sazbou, která představuje rozdíl mezi průměrnou tržní cenou jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v daném období a cenou, která byla ve stejném období nutná pro zajištění prostředků na financování obnovy lesa, následné péče o les a odborné správy lesa. Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb musí být prokázán doklady o těžbě, dopravě nebo prodeji dříví.

Podrobnější informace k příspěvku jsou k dispozici na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích je poskytován v souladu s Rámcovým programem pro řešení rizik a krizí v zemědělství – záměrem C (škody způsobené škůdci a chorobami na lesních porostech), schváleném jako režim podpory č. SA.53912 (2019/N), jehož znění je k dispozici v příloze tohoto článku.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem