přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

15.10.2021

Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích stanovuje rámcové podmínky pro příspěvky na vybrané lesnické činnosti poskytované vlastníkům lesů ze státního rozpočtu a rozpočtů krajů.

Poskytovatelem finančních příspěvků podle Dotačního rámce mohou být Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany a všechny kraje s výjimkou Hl. m. Prahy. Podmínky Dotačního rámce jsou pro jednotlivé poskytovatele příspěvků závazné a musí se jimi řídit při přijímání vlastních předpisů upravujících podmínky příspěvků pro území v jejich kompetenci (nařízení vlády, krajská pravidla). Dotační rámec je podkladem pro jednotná oznámení příspěvků a jejich změn Evropské komisi v souladu s článkem 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (tzv. notifikaci veřejné podpory). Platný Dotační rámec je oznámen jako režim veřejné podpory č. SA.54137 (2019/N) schválený Evropskou komisí dne 27.11.2019.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem