přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Lesy

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí a bohatou lesnickou tradicí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 34 % z celkového území státu. V souvislosti s požadavkem na udržitelné obhospodařování lesů stále více nabývá na významu pozice lesnictví jako poskytovatele obnovitelné suroviny pro výrobky šetrné k životnímu prostředí, biologické rozmanitosti, ale i jako důležitého faktoru v globálním cyklu uhlíku, při rovnováze vodního prostředí, regulaci eroze a prevenci přírodních nebezpečí, jakož i při zajišťování sociálních a rekreačních služeb pro společnost. Do působnosti ministerstva zemědělství spadají kromě lesnictví i obory myslivosti, rybářství a včelařství.

Myslivost jako činnost, která si klade za cíl dlouhodobou ochranu zvěře a přírody, je v současnosti prováděna na ploše zhruba 6 850 000 ha v celkem cca 5 700 oborách a má v naší republice dlouhou a bohatou historii.

Rybářství je oborem s velkou tradicí zejména díky českému rybníkářství a hospodaření v rybářských revírech. Produkce ryb v ČR se pohybuje kolem 20 000 tun  ročně. Dominantním druhem je kapr, který činí 89 %  produkce. Hospodaření v rybářských revírech pomáhá udržet stabilizovaná rybí společenstva  v povrchových vodách a uskutečňuje se v cca 2 000 rybářských revírech o rozloze přibližně 42 000 ha.

Včelařství je v rámci produkčního zemědělství významným oborem. Včely jsou hlavními opylovači hmyzosnubných rostlin, ovlivňují výnosy zemědělských plodin a jsou významným faktorem pro udržení rozmanitosti naší flóry. Pokles počtu včelstev a včelařů způsobený generační obměnou, veterinárními i ekonomickými faktory  se podařil v posledních letech stabilizovat. V ČR se včelařství věnuje zhruba 47 000 včelařů v jejichž  péči je kolem 470 000 včelstev.


zobrazit seznam dalších článků