přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je od 2.2.2022 jako tisk č. 138 opět předložen v Poslanecké sněmovně.

Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona předložen dne 2. 2. 2022 znovu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 138.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 26. 1. 2022 usnesením č. 36.

Návrh zákona na základě výjimky z meziresortního připomínkového řízení byl znovu předložen dne 15. 12. 2021 na Úřad vlády v obdobném znění jako původní sněmovní tisk č. 1101/VIII.

Poslanecká sněmovna ve svém VIII. funkčním období (2017-2021) nestihla  dokončit legislativní proces.

Návrh zákona předložen dne 30. 11. 2020 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 1101.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 23. 11. 2020 usnesením č. 1207.

Návrh zákona byl dne 25. 9. 2020 předložen na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 19. 6. 2020 do 20. 7. 2020.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.

Hlavním cílem návrhu zákona je zejména modernizovat evidenci chmelnic a její vazbu na kontrolní procesy, nově formulovat požadavky na podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence chmelnic, umožnit ÚKZÚZ provádět kontroly evidovaných chmelnic zaměřené na ověření údajů v evidenci chmelnic uvedených, umožnit ÚKZÚZ zahájit řízení o provedení aktualizace evidence z moci úřední v případě, že zjistí nesoulad mezi údaji uvedenými v evidenci a skutečností a umožnit snazší aktualizaci vzorů dokumentů potřebných k naplnění ustanovení zákona jejich zveřejněním na internetových stránkách ÚKZÚZ.

Znění návrhu zákona s důvodovou zprávou je k dispozici zde (webové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem