přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je od 8.12.2021 jako tisk č. 73 opět předložen v Poslanecké sněmovně.

Rok vydání:2020
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona předložen dne 8. 12. 2021 znovu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 73.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 25. 11. 2021 usnesením č. 1071.

Návrh zákona na základě výjimky z meziresortního připomínkového řízení byl znovu předložen dne 1. 11. 2021 na Úřad vlády v obdobném znění jako původní sněmovní tisk č. 1224/VIII.

Poslanecká sněmovna ve svém VIII. funkčním období (2017-2021) nestihla  dokončit legislativní proces.

Návrh zákona předložen dne 21. 5. 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 1224.

Návrh zákona byl schválen na jednaní schůze vlády dne 26. 4. 2021 usnesením č. 397.

Návrh zákona projednáván na jednání Legislativní rady vlády dne 25. 2. 2021.

Návrh zákona byl dne 18. 12. 2020 předložen na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.

Spolupředkladatel – Ministerstvo zdravotnictví.

Hlavním cílem návrhu zákona je zejména adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES  a dále na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č.183/2005 a o zrušení směrnice 90/167/EHS.

Znění návrhu zákona s důvodovou zprávou je k dispozici zde (webové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem