přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je od 22. 9. 2022 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 273/2022 Sb., s účinností od 1. 7. 2023.

Rok vydání:2020
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon je ode dne 22. 9. 2022 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 273/2022 Sb., s účinností ode dne 1. 7. 2023. 

Návrh zákona byl podepsán dne 9. 9. 2022 prezidentem republiky.

Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou znovu projednán dne 6.9.2022 s tím, že sněmovna setrvala na svém původním návrhu.

Návrh zákona byl dne 10. 8. 2022 projednán Senátem jako senátní tisk č. 283 a byl vrácen zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Návrh zákona byl dne 21. 7. 2022 postoupen do Senátu jako senátní tisk č. 283.

Návrh zákona byl dne 13. 7. 2022 ve 3. čtení projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Návrh zákona předložen dne 23. 2. 2022 znovu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 151.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 16. 2. 2022 usnesením č. 86.

Návrh zákona na základě výjimky z meziresortního připomínkového řízení byl znovu předložen dne 17. 1. 2022 na Úřad vlády v obdobném znění jako původní sněmovní tisk č. 1149/VIII.

Poslanecká sněmovna ve svém VIII. funkčním období (2017-2021) nestihla  dokončit legislativní proces.

Návrh zákona předložen dne 8. 2. 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 1149.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 25. 1. 2021 usnesením č. 60.

Návrh zákona byl dne 30. 11. 2020 předložen na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 5. 8. 2020 do 2. 9. 2020.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.

Hlavním cílem návrhu zákona jsou zejména změny v oblasti ochrany proti škodlivým organismům rostlin a v oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin. V oblasti ochrany proti škodlivým organismům rostlin se v návaznosti na zkušenosti z praxe, zejména v souvislosti s kalamitním přemnožením hraboše polního, upravují procesní a odborné postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v případech vzniku kalamitního stavu způsobeného přemnožením škodlivého organismu rostlin. V oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin se navrhují změny, které se týkají uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a používání přípravků. Komplexní změnou v této oblasti je zavedení označování přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele prostřednictvím jedinečných identifikátorů ve formě tzv. dvourozměrných (2D) čárových kódů a zasílání dat o pohybech přípravků do uložiště dat.

Znění textu zákona č. 273/2022 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici zde (webové stránky Ministerstva vnitra).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem