přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je od 24.11.2021 jako tisk č. 57 opět předložen v Poslanecké sněmovně.

Rok vydání:2020
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona předložen dne 24. 11. 2021 znovu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 57.

Návrh zákona byl znovu schválen na jednání schůze vlády dne 12. 11. 2021.

Návrh zákona na základě výjimky z meziresortního připomínkového řízení byl znovu předložen dne 27. 10. 2021 na Úřad vlády v obdobném znění jako původní sněmovní tisk č. 871/VIII.

Poslanecká sněmovna ve svém VIII. funkčním období (2017-2021) nestihla  dokončit legislativní proces.

Návrh zákona předložen dne 21. 5. 2020 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 871/VIII.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 4. 5. 2020 usnesením č. 498.

Návrh zákona byl dne 31. 3. 2020 předložen k projednání na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 27. 1. 2020 do 24. 2. 2020.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.

Hlavním cílem návrhu zákona je zejména adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrhem se dále provádí adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlejší novelizace zákona o ekologickém zemědělství proběhla již v roce 2011, návrh reaguje také na poznatky z aplikační praxe.

Znění návrhu zákona s důvodovou zprávou je k dispozici zde (webové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem