přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je od 6.12.2021 jako tisk č. 72 opět předložen v Poslanecké sněmovně.

Rok vydání:2020
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona předložen dne 6. 12. 2021 znovu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 72.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 25. 11. 2021 usnesením č. 1070.

Návrh zákona na základě výjimky z meziresortního připomínkového řízení byl znovu předložen dne 27. 10. 2021 na Úřad vlády v obdobném znění jako původní sněmovní tisk č. 1148/VIII.

Poslanecká sněmovna ve svém VIII. funkčním období (2017-2021) nestihla  dokončit legislativní proces.

Návrh zákona předložen dne 8. 2. 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 1148.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 25. 1. 2021 usnesením č. 59.

Návrh zákona byl dne 9. 11. 2020 předložen na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 6. 8. 2020 do 3. 9. 2020.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.

Hlavním cílem návrhu zákona je zejména reagovat na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat. Toto nařízení navazuje na již existující evropskou právní úpravu oblasti zdraví zvířat a představuje obecný právní rámec, který bude postupně vyplněn přijetím prováděcích nařízení. Návrh zákona rovněž dokončuje implementaci nařízení o úředních kontrolách, která byla předmětem poslední novely veterinárního zákona. Nad rámec adaptace uvedených nařízení návrh zákona také doplňuje právní úpravu centrální evidence psů s účinností k 1. lednu 2022 a stanoví související povinnosti chovatelů psů a soukromých veterinárních lékařů; ruší povinnost chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit krajské veterinární správě a povinnost vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje; stanoví lhůtu, ve které je vývozce povinen požádat předem o vydání veterinárního osvědčení k vývozu kontrolovaného zboží do třetích zemí.

Znění návrhu zákona s důvodovou zprávou je k dispozici zde (webové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem