přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je od 9.3.2022 jako tisk č. 174 předložen v Poslanecké sněmovně.

Rok vydání:2019
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona předložen dne 9. 3. 2022 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 174.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 9. 3. 2022 usnesením č. 165.

Návrh zákona projednáván Legislativní radou vlády dne 17. 6. 2021 a znovu dne 13. 1. 2022.

Návrh zákona byl dne 28. 4. 2021 předložen na Úřad vlády.

Návrh zákona byl dne 28.4.2021 spolupodepsán Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 17. 9. 2019 do 15. 10. 2019.

Legislativní úkol MZE podle bodu II./3 usnesení vlády ze dne 20. května 2019 č. 342 k návrhu novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

Hlavním cílem návrhu zákona je zejména transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Změny je třeba provést v oblasti uzavírání dodavatelských smluv, deklarování nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a v okruhu dotčených subjektů.

Znění návrhu zákona s důvodovou zprávou je k dispozici zde (webové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem