přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh vyhlášky o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 14. 2. 2022 předložen pracovní komisi Legislativní rady vlády.

Rok vydání:2021
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu

Návrh vyhlášky byl dne 14. 2. 2022 předložen k projednání pracovní komisi Legislativní rady vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 4. 10. 2021 do 25. 10. 2021.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky jsou zejména naplnit nové zákonné zmocnění uvedené v § 14c odst. 4 zákona na ochranu zvířat. Návrh vyhlášky představuje zcela novou právní úpravu. Návrhem vyhlášky jsou upraveny podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení prostor, podmínky ustájení, a požadavky na pomůcky, krmení a napájení vybraných druhů šelem a lidoopů. Výčet druhů šelem, které patří mezi vybrané druhy šelem, uvádí příloha k novele zákona na ochranu zvířat. Návrh vyhlášky se vztahuje na šelmy a lidoopy chované například v zájmových chovech, jako zvířata hospodářská, a v zoologických zahradách podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok - veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem