přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány, správními orgány a pověřenou osobou

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 14. 2. 2022 předložen pracovní komisi Legislativní rady vlády.

Rok vydání:2021
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány, správními orgány a pověřenou osobou

Návrh vyhlášky byl dne 14. 2. 2022 předložen k projednání pracovní komisi Legislativní rady vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 8. 9. 2021 do 30. 9. 2021.

Návrh vyhlášky zejména provádí stanovenou v § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, který upravuje lesní hospodářskou evidenci. Ustanovení § 40 zákona o lesích bylo novelou zákona pod č. 314/2019 Sb. doplněno o zmocnění k vytvoření vyhlášky, která upravuje náležitosti lesní hospodářské evidence. Tato vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 202/2021 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány, správními orgány a pověřenou osobou musí tento aktuální stav reflektovat. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí musí členské státy odevzdávat zprávu o implementaci nařízení o dřevu jednou ročně a také mají nově zavedenou povinnost tuto zprávu zveřejňovat.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok - veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem