přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je v vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Rok vydání:2021
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

Návrh vyhlášky je v současné době vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 4. 10. 2021 do 25. 10. 2021.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména reakce na aktuální potřeby lesnického hospodaření, dozorové činnosti orgánů státní správy lesů a kontroly plnění závazných ustanovení lesních hospodářských plánů  v souvislosti s nutností zajistit trvale udržitelné hospodaření v měnících se přírodních podmínkách. Dále se ustanovení týkající se alternativních způsobů zpracování lesních hospodářských plánů a odvození jejich závazných ustanovení. Jedná se o ustanovení specifická pouze pro alternativní metody hospodářské úpravy lesů pro nepasečné lesnické hospodaření.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok - veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem