přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Rok vydání:2023
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky je v současné době vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 18. 1. 2023 do 8. 2. 2023.

Novelou zákona o rybářství provedenou zákonem č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, bylo s účinností od 1. ledna 2022 přijato několik změn zákona o rybářství, které vyvolaly potřebu novelizace prováděcí vyhlášky. Návrh vyhlášky tak upravuje zejména zásady pro povolování výjimek ze zákona o rybářství, evidenci a vykazování úlovků invazních nepůvodních druhů v rybníkářství a při výkonu rybářského práva v rybářských revírech, a evidenci rybářských revírů a rybníkářství. Návrh zároveň reaguje na zkušenosti a potřeby současné úřední a rybářské praxe V této souvislosti dochází zejména k úpravě doby lovu přívlačí v pstruhových rybářských revírech nebo upuštění od striktně stanovených vzorů osvědčení o vykonaných zkouškách v rybářství.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok - veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem