přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je v současné době notifikován podle směrnice EU č. 2015/1535.

Rok vydání:2020
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky je v současné době posuzován v rámci notifikace podle směrnice EU č. 2015/1535.

Návrh vyhlášky byl dne 23. 11. 2020 předložen k projednání pracovní komisi Legislativní rady vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 30. 7. 2020 do 20. 8. 2020.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména umožnění potravinářským podnikům provozujícím maloobchodní činnost zvýšit možnost odbytu potravin, zejména pak masa volně žijící zvěře, prostřednictvím  zavedení možnosti dodávat potraviny do kraje Hlavní město Praha i pro potravinářské podniky sousedící se Středočeským krajem v rámci jejich okrajové a omezené činnosti; v současné chvíli lze dodávat do zařízení nebo na trh pouze v rámci daného kraje a v sousedních krajích; a úpravy limitů pro potravinářské podniky dodávající maso volně žijící zvěře a výrobky z masa; nově bude upraven roční absolutní limit pro potravinářské podniky, které v rámci své maloobchodní okrajové a omezené činnosti dodávají jiným maloobchodním zařízením, a relativní týdenní limit, který bude stanoven z týdenního objemu výroby uvedeného v provozním a sanitačním řádu potravinářského podniku.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok - veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem