přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrhy vyhlášek připravované MZe

V této sekci naleznete přehled návrhů vyhlášek připravených Ministerstvem zemědělství s informací o aktuálním stavu jejich legislativního procesu.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
29.6.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 22. 7. 2022 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mzecz nebo martinaznivova@mzecz.


27.5.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 29. 6. 2022 předložen k projednání pracovní komisi Legislativní rady vlády.


18.5.2022

Návrh vyhlášky, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva zemědělství

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 30. 6. 2022 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 188/2022 Sb., s účinností od 1. 7. 2022.18.5.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


12.5.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


21.4.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 14. 6. 2022 předložen k projednání pracovní komisi Legislativní rady vlády.


21.4.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo rostliny technického konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 30. 6. 2022 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 187/2022 Sb., s účinností od 1. 7. 2022.


9.3.2022

Návrh vyhlášky o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


2.11.2021

Návrh vyhlášky o požadavcích na pokrmy

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední