přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrhy vyhlášek připravované MZe

V této sekci naleznete přehled návrhů vyhlášek připravených Ministerstvem zemědělství s informací o aktuálním stavu jejich legislativního procesu.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
27.11.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 16. 12. 2022 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mzecz nebo dominikanaskova@mzecz.


7.11.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


7.11.2022

Návrh vyhlášky o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


7.10.2022

Návrh vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


7.10.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


4.10.2022

Návrh vyhlášky o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 28. 11. 2022 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 352/2022 Sb., s účinností od 1. 1. 2023.


4.10.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.


16.9.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 28. 11. 2022 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 353/2022 Sb., s účinností od 1. 1. 2023.7.9.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je připravován k publikaci ve Sbírce zákonů.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední