přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

EUR-Lex Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014 , kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 Text s významem pro EHP

Číslo předpisu: 884/2014
CELEX: 32014R0884
Detail: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32014R0884:CS:NOT
Téma: Živočišné komodity, Ochrana zvířat, Potravinářská výroba
Typ: Nařízení