přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

EUR-Lex Nařízení Komise (EU) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin Text s významem pro EHP

Číslo předpisu: 547/2011
CELEX: 32011R0547
Detail: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R0547
Téma: Rostlinolékařská péče
Typ: Nařízení

Související dokumenty

Související formuláře