přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úplné znění
Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)

Typ předpisu: Vyhláška
Číslo předpisu: 414/2013 Sb.
Datum schválení: 10.12.2013
Datum účinnosti: 1.1.2014
Zdroj: Sbírka zákonů
Částka: 161/2013
Ze dne: 16.12.2013
Strana: 6958

Nadřazený předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Obsah - 414/2013 Sb. (Aktuální znění)


Stáhnout celý text

Tento předpis ruší následující předpisy