přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 335/2006
Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku § 4a

§ 4a
Společná ustanovení
(1) Výplata náhrady újmy na účet vedený v zahraničí může probíhat v jiné než české měně, přičemž žadatel nese náklady na směnu měn a náklady na provedení převodu na účet vedený mimo území Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo SEPA.
(2) Na vyžádání je žadatel povinen sdělit i další údaje neuvedené v § 3 odst. 1 písm. a), je-li to zapotřebí pro provedení výplaty náhrady.