přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 246/2022
Zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.IV

Čl.IV
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016, zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 426/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb., zákona č. 96/2022 Sb. a zákona č. 225/2022 Sb., se mění takto:
1. V části I položka 14 zní:
"Položka 14
 
1. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 
a) 30 dní                                 Kč      200 
b) 1 rok                                 Kč      100 
c) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
  povolání nebo funkce                          Kč      50 
d) 3 roky                                 Kč      200 
e) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
  povolání nebo funkce                          Kč      100 
f) 10 let                                 Kč      500 
g) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
  povolání nebo funkce                          Kč      250 
j) na dobu neurčitou                           Kč     1 000 
 
2. Povolení výkonu rybářského práva                    Kč     2 000 
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.".
2. V části V se vkládá nová položka 68, která včetně poznámky pod čarou č. 86 zní:
"
Položka 68
1. Vydání povolení osobě, jejímž předmětem činnosti je 
  shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další 
  zpracovávání vedlejších živočišných produktů podle § 41 
  veterinárního zákona                          Kč     3 000 
2. Vydání povolení ke sběru a přepravě kadáverů zvířat 
  v zájmovém chovu                            Kč     3 000 
3. Vydání povolení k provozování dezinfekce, deratizace, 
  dezinsekce, popřípadě i dezodorizace a odchytu zvířat 
  bez pána a toulavých a opuštěných zvířat                Kč     1 000
4. Schválení spalovny vedlejších živočišných produktů včetně
  spalovny kadáverů zvířat v zájmovém chovu               Kč     3 000 
5. Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, 
  v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými produkty nebo 
  získanými produkty a které jsou pod státním veterinárním 
  dozorem, jde-li o jiné činnosti než jsou uvedeny v bodech 
  1 až 4                                 Kč     1 000
6. Registrace podniku, závodu, osoby nebo jiného zařízení, 
  v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými produkty nebo 
  získanými produkty a které jsou pod státním veterinárním 
  dozorem, jde-li o jiné činnosti než jsou uvedeny v bodech 
  1 až 4                                 Kč      500  
7. Povolení výjimky z použití vedlejších živočišných produktů     
  nebo získaných produktů 86)                      Kč      500  
8. Schválení hospodářství ke zkrmování mléčných krmných surovin 
  z nedostatečně tepelně opracovaného mléka 86)             Kč          500  
9. Povolení pro zpracovatele mléka dodávat na hospodářství 
  zvířat mléčné krmné suroviny 86)                    Kč      500       
10. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý 
  pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení, registraci nebo 
  v povolení                               Kč      100 
Poznámky
1. Za změnu schválení nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení nebo registraci.
2. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.
3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 9 položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene 10 této položky.
86) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice, v platném znění.".
3. V části V položky 69, 70, 72 a 73 znějí:
"
Položka 69
 
Přijetí žádosti podle veterinárního zákona o 
1. schválení veterinárního přípravku                   Kč     5 000 
2. vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o splnění 
  požadavků správné výrobní praxe                    Kč     2 000 
3. zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu 
  veterinárních technických prostředků                  Kč     1 000 
4. změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku 
  administrativní povahy                         Kč      250 
5. změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku 
  vyžadující odborné hodnocení                      Kč     1 000 
6. prodloužení doby platnosti rozhodnutí o schválení 
  veterinárního přípravku                        Kč     1 000 
7. prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zápisu veterinárního 
  technického prostředku do Seznamu veterinárních technických 
  prostředků                               Kč      500 
8. změnu rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku 
  do Seznamu veterinárních technických prostředků            Kč      500 
Položka 70
1. Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete 
a) za jedno zvíře                             Kč      50 
b) za více než jedno zvíře                        Kč      100 
2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které 
  je předmětem obchodování 
a) za jedno zvíře                             Kč      50 
b) za více než jedno zvíře                        Kč      100 
3. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete 
a) za jedno zvíře                             Kč      50 
b) za více než jedno zvíře                        Kč      100 
4. Úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete 
  v zájmovém chovu                            Kč      50 
5. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení 
  zásilky určené k vývozu cestou jiného členského státu 
a) za jedno zvíře                             Kč      50 
b) za více než jedno zvíře                        Kč      100 
6. Zajištění totožnosti zásilky zvířat určených k vývozu úřední 
  veterinární závěrou                          Kč      50 
7. Schválení ozdravovacího programu v souladu s celostátním 
  eradikačním programem jedné nebo více nákaz, nemocí přenosných 
  ze zvířat na člověka a původců těchto nákaz a nemocí          Kč      100 
Položka 72
 
1. Schválení zařízení nebo skupiny zařízení podle § 5a nebo 5b 
  veterinárního zákona                          Kč      200 
2. Registrace zařízení, skupiny zařízení, dopravce nebo 
  provozovatele podle § 5a, 5b nebo 5d veterinárního zákona       Kč      100 
3. Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, 
  v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod 
  státním veterinárním dozorem                      Kč      500 
4. Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se 
  zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním 
  veterinárním dozorem                          Kč      100 
5. Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo 
  osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými 
  produkty s členskými státy                       Kč      500 
6. Registrace osoby, která se podílí na uvádění živočišných produktů 
  na trh                                 Kč      100 
7. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt 
  nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci, popřípadě ve 
  schválení nebo v registraci                      Kč      100 
8. Registrace cirkusu                           Kč      500 
9. Změna registrace cirkusu                        Kč      100 
10. Vydání rejstříku zvířat v cirkusu                   Kč      200 
11. Ověření rejstříku zvířat v cirkusu                  Kč      100 
12. Vydání rejstříku míst konání cirkusu                 Kč      200 
13. Ověření rejstříku míst konání cirkusu                 Kč      100 
14. Registrace výrobce pasů                        Kč      500 
15. Registrace distributora pasů                     Kč      500 
16. Registrace útulku pro zvířata                     Kč      100 
Poznámky
1. Za změnu schválení a registrace, popřípadě změnu schválení nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci, popřípadě schválení nebo registraci.
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 6 této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene 7 této položky.
Položka 73
 
1. Registrace soukromého veterinárního technika              Kč     1 000 
2. Změna registrace soukromého veterinárního technika           Kč      100 
3. Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné 
  veterinární diagnostické činnosti                   Kč     2 000 
4. Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství   Kč      200 
5. Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství 
  použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých 
  z farmového chovu použitím střelné zbraně               Kč      200 
6. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý 
  pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení                  Kč      100 
Poznámky
1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 3 až 5 této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle bodu 6 této položky.".